Font Size

SCREEN

Cpanel

Samen Aan De Slag

Pro3 legt in haar Algemene Beschouwingen (Samen Aan De Slag) de nadruk op de volgende onderwerpen:

Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur is sinds 2014 toegenomen, maar kan beter. De wijze van besturen verandert de laatste jaren sterk, niet alleen landelijk, maar ook in onze gemeente. De overheid gaat meer op afstand staan en laat meer aan inwoners over. Dat betekent niet volgens Pro3 dat inwoners en verenigingen aan hun lot moeten worden overgelaten. Het mag geen "zoek-het-maar-uit" werkwijze worden. Burgerparticipatie én overheidsparticipatie horen hand in hand te gaan. Inwoners en overheid horen samen aan de slag te gaan. Daarom is Pro3 voorstander van het project "Samen Loont!". In dit project verkennen raadsleden, burgemeester en wethouders, inwoners en ambtelijke organisatie stap voor stap hoe zij samen aan de slag kunnen gaan om overheid en inwoners dichter bij elkaar te brengen.

Wat Pro3 belangrijk vindt is dat inwoners direct betrokken worden bij de vraag of een andere bestuursvorm gekozen moet worden of niet. Blijf de gemeente zelfstandig en kan zij alle taken aan door samenwerking met andere gemeenten? Moet de gemeente kiezen voor een nieuwe grotere gemeente samen met andere gemeenten? Zijn er andere mogelijkheden? Leg aan de inwoners de vraag voor hoe de bestuurlijke toekomst van onze gemeente eruit moet zien. Hierover heeft Pro3 samen met de VVD een motie ingediend om dit project te starten. Niet met een simpele enquête of vragenlijst. Nee, stel een groep samen van inwoners, willekeurig uit het bevolkingsregister getrokken (geloot). Informeer deze representatieve groep uit de bevolking ruimschoots over dit onderwerp. Deze groep van ca. 100 - 200 inwoners geeft vervolgens een advies aan de gemeenteraad: wat is de beste keuze voor de toekomst van de gemeente Loon op Zand. Welke bestuursvorm past hierbij?

Juist om overheid en inwoners dichter bij elkaar te brengen vindt Pro3 het heel erg jammer dat er minder geld beschikbaar komt voor initiatieven vanuit de bevolking. Het budget voor samenlevingsinitiatieven werd met 75% teruggebracht tot €25.000 per jaar. Een motie van Pro3 om dit ongedaan te maken werd niet aangenomen.

De lange files bij opening- en sluitingstijden van de Efteling zijn een doorn in het oog van veel inwoners en van veel politieke partijen. Pro3 vindt dat op korte termijn noodoplossingen gevonden moeten worden. Burgemeester en Wethouders moeten hierin veel meer actief  zijn. Daarover heeft Pro3 een motie ingediend dat door de gehele Raad is overgenomen.

Op het gebied van sport, cultuur en recreatie vindt Pro3 dat als verenigingen dreigen om te vallen de gemeente niet alleen een vangnet moet bieden om het omvallen te voorkomen. Vooraf moet de gemeente aanspreekpunt kunnen zijn om samen met verenigingen te kijken naar verbeteringen. Ook als de vereniging niet dreigt om te vallen. Het aanbieden van facilitaire ondersteuning en het verminderen van regeldruk zijn voorbeelden hiervan. De gemeente moet niet alleen denken in subsidies maar ook in keuzes maken in wat zij belangrijk vindt. Durven investeren in zaken die van belang zijn voor de uitstraling van de gemeente, durven investeren in inwoners. 

 Op gebied van cultureel erfgoed heeft Pro3 een motie ingediend om te investeren in het Witte Kasteel in de kern Loon op Zand en dit te betalen vanuit de pot recreatie en toerisme. VoorLoon heeft zich bij deze motie aangesloten. Op aandringen van het CDA is deze motie aangehouden tot december. In die maand zal het College met een concreet voorstel komen.

Pro3 vindt dat het "sociale domein" voluit de aandacht moet hebben in de gemeente. In juni bleek dat onze gemeente ongeveer 1,6 miljoen overhield op het zorggeld wat Den Haag aan Loon op Zand toevertrouwde. Ondanks verwoede pogingen van Pro3 is dit overschot voor het grootste deel in de "algemene reserve" gestopt en niet opzij gezet en gereserveerd voor de zorg. Wij zijn één van de weinige gemeenten in Nederland die het overschot op deze manier heeft "besteed". Pro3 betreurt dit. Al snel bleek dat de gemeente opnieuw keukentafelgesprekken moet houden. Dat kost extra capaciteit en extra geld die ergens vandaan gehaald moet worden.

Voor Duurzaamheid en Milieu levert een maatschappelijk initiatief  zoals ECLOZ, het energiecollectief in onze gemeente, een belangrijke bijdrage. Zij zorgen o.a. samen met Casade voor de invoering van zonnepanelen voor huurwoningen. Energiereductie is niet alleen belangrijk voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Een andere organisatie die direct met duurzaamheid te maken heeft is de stichting "Gered Gereedschap". Zij verzamelen gebruikt gereedschap, knappen dit op en leveren dit aan schoolprojecten in ontwikkelingslanden. Hoe duurzaam wil je het hebben. 

Samen aan de Slag loont! Samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen wij als gemeente de toekomst aan. Raadsleden hebben daarin een verantwoordelijke rol als verbinder tussen inwoners en het gemeentebestuur. Zij kunnen die rol maximaal invullen als zij niet gehinderd worden door politisering en partij-denken.

(zie voor alle informatie over raadsvergaderingen met bijbehorende documenten en videoverslagen: de website van de gemeenteraad)

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.