Font Size

SCREEN

Cpanel

Zelfbeheer van de nieuwe sporthal?

De nieuwe sporthal "De Werft" in Kaatsheuvel heeft deze weken de aandacht. Er is jammer genoeg weinig aandacht voor de voordelen die te behalen zijn met het zelf beheren van de sporthal. Gebruikers van deze sporthal hebben in het voortraject veel met elkaar samengewerkt om tot een mooi gedragen voorstel te komen. Waarom zou die samenwerking zich niet voort kunnen zetten om serieus over de mogelijkheden van zelfbeheer na te denken?

Vragen, vragen, vragen…

De gemeente wikt en weegt over de totale kosten die de sporthal de komende jaren zal kosten.  Veel vragen zijn gesteld over de bezettingsgraad, vierkante meters, de aanbesteding, marktconsultatie en exploitatiemogelijkheden. Is de nieuwe sporthal groot genoeg om aan alle verenigingen voldoende ruimte te bieden? Heel weinig vragen over zelfbeheer om daarmee ook de kosten van exploitatie en beheer structureel omlaag brengen.

Beheer en exploitatie kan je op verschillende manieren invullen. Je kan kiezen voor een professionele/commerciële exploitant die zoveel mogelijk goedkope vrijwilligers inzet indien nodig óf je legt de verantwoordelijkheid bij de verenigingen zelf.
Een commerciële exploitant streeft naar winstmaximalisatie voor zijn onderneming. Verenigingen zullen kiezen voor maximalisatie van hun inkomsten wat natuurlijk ten goede komt aan de verenigingen zelf.

Keuze voor een professionele beheerder?

De gemeente kiest bij de nieuwe sporthal De Werft voor “een professionele exploitant die optimaal gebruikt maakt van de mogelijkheden en voordelen van de inzet van gebruikers bij de uitvoering van zijn werkzaamheden” zo lezen we in de beantwoording van onze vraag daarover. Als je uitgaat van het principe van zelfbeheer en de verantwoordelijkheid bij de vereniging / gebruikers legt kan je er van uitgaan dat verenigingen naast vrijwillige inzet ook professionele ondersteuning kunnen inkopen wanneer nodig. Het komt neer op de vraag: wie is de baas: de commerciële uitbater of de verenigingen?

Is zelfbeheer nieuw?

Zelfbeheer en eigen regie kom je bij de buitensportverenigingen in onze gemeente volop tegen. Het is dus niet nieuw. Waarom dan niet toegepast bij de binnensporten?
In 2014 is in opdracht van het Nederlands Handbalverbond, Nederlandse Volleybalbond (Nevebo) en NOC*NSF een onderzoek- en adviesrapport uitgebracht met precies het onderwerp waar dit artikeltje over gaat: “Samenwerking in de zaalsport”. In dit rapport staan vele onderbouwde aanbevelingen voor krachtige samenwerking in en rondom de accommodaties. Volgens Pro3 is zelfbeheer een goede weg om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen, de kosten te drukken en de verantwoordelijkheid te leggen bij de verenigingen zelf. Dit kan niet van de een op de andere dag. Biedt als gemeente dus een ruggensteun om dit samen met de verenigingen invulling te geven en op te zetten. Daarnaast hebben de sportbonden zoals NeVoBo en het Nederlandse Handbalverbond aangegeven hierbij ondersteuning te leveren, evenals NOC-NSF. Er zijn trouwens ook voorbeelden in het land zelf die deze koers hebben ingezet.

Daarom de oproep van Pro3 aan de zaalsportverenigingen: verenigingen verenigt u en pak de kans om de sporthal gezamenlijk in zelfbeheer te krijgen. Pro3 roept tevens het gemeentebestuur op om zelfbeheer aan te moedigen en te ondersteunen.

Het rapport is na te lezen op de volgende weblink: Samenwerking in de zaalsport

Beantwoording van de raadsvragen over de nieuwe sporthal De Werft door het College: klik hier: beantwoording

Reacties   

0 #1 G. Craane 21-11-2016 23:02
Tijdens ons betoog voorafgaand aan de raadsvergaderin g van 22 november wordt dit onderwerp door ons aangehaald.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.