Font Size

SCREEN

Cpanel

Dichtslibben verkeersstromen Eftelingverkeer oplossen

Al veel te lang is de bereikbaarheid van Kaatsheuvel, zowel inkomend als uitgaand verkeer, een drama op de "piecktijden" van de Efteling. Er is dan geen doorkomen maar aan als je de kern uit wil ('s ochtends) of in wil ('s avonds). Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor de periode 2017-2021 hebben wij als Pro3 dit dringend probleem aangekaart met een uitnodiging aan het College en de Raad om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Doe hier iets op korte termijn aan. Onze bouwstenen zijn een eerste aanzet tot een oplossing.

Op dit moment is het Masterplan van de Wereld van de Efteling onderwerp van inspraak. Dit Masterplan biedt een uitzicht tot 2030 voor de verwerking van deze omvangrijke verkeersstromen. Op termijn (na 2020) spreken de plannen over een aanleg van een nieuwe ontsluitingsroute ten zuiden van de Europalaan. Dit zal ten koste gaan van veel kostbaar natuurgebied (Hooispoor).

Bouwstenen voor een verkeersvariant

Pro3 kiest voor een verkeersvariant die niet veel tijd hoeft te kosten om te realiseren en geschikt zal zijn om een oplossing te bieden voor de dichtslibbende verkeersstromen. De belangrijkste uitgangspunten voor Pro3 zijn:

  1. Scheiding van lokaal verkeer en recreatie-toeristisch verkeer;
  2. Lokaal verkeer maakt gebruik van lokale routes;
  3. Op de "pieckuren" de Europalaan reserveren voor alleen recreatie-toeristisch verkeer;
  4. De Efteling is zelf verantwoordelijk voor afwikkeling van eigen bezoekersstromen (Eftelingpark, Bosrijk en Loonsche Land);
  5. Uitbreiding  van de Efteling niet naar oostelijke maar naar westelijke richting.

 Ontsluiting voor lokaal verkeer

Het lokaal verkeer mag op geen enkele wijze gehinderd worden door recreatie-toeristisch verkeer. Dit bereik je door het lokaal verkeer naar het te noorden te ontsluiten via de Bevrijdingsweg naar de N261.  Naar het zuiden reserveer je de wegen via de Eftelingsestraat naar de Horst en de rotondes bij Loon op Zand naar de N261 richting Tilburg en verder. Deze wegen mogen niet gebruikt worden als sluiproute door het recreatie-toeristisch verkeer. Openbaar vervoer blijft via de Europalaan rijden.

Recreatie-toeristisch verkeer

Het Eftelingverkeer en verkeer voor Bosrijk en Loonsche Land worden via de N261 en de Europalaan direct naar het terrein van de Efteling geleid. Zijn er banen te weinig op piecktijden dan moeten regelbare verkeerslichten zorgen voor een baan extra. Op dezelfde piecktijden zal het lokaal verkeer geen gebruik maken van de Europalaan. Openbaar vervoer blijft via de Europalaan rijden.

De Horst en toekomstig snelfietspad

De Heideweg/Horst blijft open en het geplande snelfietspad Tilburg-Waalwijk schuift niet richting N261. De Horst blijft geschikt als ontsluitingsroute voor recreatief fietsverkeer naar de Duinen. Ook het wandelverkeer en ruiterverkeer maakt gebruik van de bestaande verbindingen naar de duinen.

Toekomstige uitbreiding Efteling: Westwaarts i.p.v. Oostwaarts

Voor Pro3 is het meer aannemelijk om eventuele uitbreidingsplannen richting het westen in te zetten i.p.v. oostwaarts richting N261. Met de voorgestelde variant is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidelijke kant dwars door het Hooispoor vanaf de N261 onnodig.

Het volledige plan van Pro3 is in te zien en/of te downloaden via klikken op: Pro3 Bouwstenen verkeersvariant

Basisdocument  van Pro3 Bouwstenen verkeersvariant: de zienswijze van Pro3-raadslid Jan van Gorkum.

 

Reacties   

0 #9 J C van Oord 15-12-2016 21:35
Complimenten voor het plan. Lang beloofde fietstunnel Europalaan en snelfietsbaan Waalwijk Tilburg onontbeerlijk. Eénrichtingsver keer op de Horst van Gasthuisstraat richting de Molen houdt het sluipverkeer van bevrijdingsweg richting Efteling tegen. Bovendien dwingt deze aktie het sluipverkeer van uit Waalwijk vanaf de van Haestrechtstraa t richting N261 rechtsaf naar de Bevrijdingsweg,
0 #8 Rbr 10-12-2016 14:08
Overigens ben ik van mening dat beperking van toevoer via A59 kan worden verminderd door inzetten van pendelbussen. Dit kan worden gecombineerd met betere toe/afrit sprang (hoop ongelukken!) en mogelijk nog bereikbaarheid industriegebied haven? Kan dus mogelijk worden opgepakt i.c.m. GOL.
Voorzetje: https://myalbum.com/album/Bnn5fjM49F00
0 #7 Rbr 10-12-2016 12:30
Gereageerd op bd.nl, voordat ik deze site tegenkwam...

Verbouw de horst vanaf afrit Loon tot 3 baans. 'S ochtends 1 baan zuid en 2 noord en na 17 uur 2 zuid en 1 noord. T.p.v. Woningen half of geheel verdiept. Nieuwe P plaats zuid met nieuwe ingang (meteen leuker voor publiek, want je komt verspreid binnen).
Evt uitbreiding van meneer Efteling: diensten verplaatsen naar zuiden, vrijgekomen ruimte voor nieuwe attracties. Mogelijk (mits geluidsnormen het toestaan) nog wat in westelijke richting.
Maarrr.. eens houdt het op natuurlijk! En dit soort zaken zullen ook door Efteling betaald moeten worden. Voorzetje: myalbum.com/alb um/lpuOqh9bI9cV
0 #6 Peter Gloudemans 09-12-2016 10:33
En betreffende de fietssnelweg waar al jaren lippendienst aan wordt verleend; wanneer komt die er eindelijk eens?
0 #5 Peter Gloudemans 09-12-2016 10:32
Beste Peter. Volgens mij heb je helemaal gelijk met jouw stelling dat het verkeer van en naar de Efteling zo veel mogelijk gescheiden dient te worden van het lokale verkeer. Ik denk dat dat voor beide doelgroepen de beste oplossing gaat zijn. Hoe goed dat gaat werken hangt natuurlijk wel heel erg af van de uitvoering. En van de open mind die men moet hebben en de inspraak die men moet bieden bij de gemeente en raad. Ook na realisatie zal de vinger aan de pols moeten worden gehouden. Betreffende de uitbreiding van de Efteling in Westelijke richting moet er wel goed gekeken worden naar de mogelijke overlast voor de omwonenden. En dan niet alleen via een juridisch traject met akoestisch onderzoek door bureau K* of iets dergelijks, maar in gesprek blijven met en luisteren naar omwonenden en belanghebbenden . Lawaaibronnen in de Efteling zo veel mogelijk beperken, en als dat niet kan zo ver mogelijk van de woongebieden en kwetsbare natuurgebieden af houden.

Groeten, Peter.
+1 #4 Alex 07-12-2016 17:42
Heeft de Efteling zelf ook verantwoorde ideeën? Gevoelsmatig is bij mij dat ze meer nemen dan geven. Hun belang is de aandeelhouders tevreden houden? Behalve dat ze mensen een leuke tijd laten beleven, banen creëren, en afzetmogelijkhe den voor toeleveranciers , geven ze nog meer? Ze nemen: natuur, ruimte (verkeerswegen) , stilte, rust, milieu. Neuh niet in evenwicht.
0 #3 Peter Flohr 07-12-2016 17:09
@Maaike Mesdag. Ik snap uw ongerustheid hierover maar we gaan ervan uit dat de noodzaak om de Bevrijdingweg te gebruiken buiten de piektijden van de Efteling (9.00-11.00?) en (16.30-18:30?) er niet zal zijn. Dan moet gebruik gemaakt kunnen worden van de Europalaan.
Daarnaast praten we over twee verschillende soorten stromen: 's ochtends veel uitgaand verkeer vanuit Kaatsheuvel en 's avonds veel binnenkomend verkeer naar Kaatsheuvel. Voor de Efteling precies andersom. We denken dat wat u aankaart dus kan meevallen. :-)
0 #2 Maaike Mesdag 07-12-2016 14:31
-2-
De Bevrijdingsweg heeft enkel een smalle rijbaan van en naar de N261, plus verkeerslichten . Als al het lokale verkeer in de ochtend- en avondspits via die 2 rijstroken verwerkt moet worden, zijn we verzekerd van files het dorp in en uit! En wat voor gevolgen heeft een dergelijke oplossing voor de wegen in het dorp? Alle verkeer dat nu via de zuidelijke route (Europalaan) het dorp verlaat, moet dan door het dorp naar de noordelijke route. Dat betekent een behoorlijke toenamen van het verkeer op deze wegen 's ochtends en 's avonds, wat weer zal leiden tot een toename van het sluipverkeer in de wijken. De verkeersveiligh eid voor fietsers en voetgangers zowel in de wijken als bij de doorgaande wegen, zal afnemen. Dus, een aardig uitgangspunt, maar één dat meer problemen veroorzaakt dan dat het oplost.
0 #1 Maaike Mesdag 07-12-2016 14:30
Het lijkt een mooi uitgangspunt op het eerste gezicht, het scheiden van lokaal en recreatie-toeri stisch verkeer en al het lokale verkeer via het noorden, de Bevrijdingsweg, afwikkelen. Maar lost dat de problemen op, of wordt dat de oorzaak van nieuwe problemen?
- 1 -

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.