Font Size

SCREEN

Cpanel

Geld voor Het Witte Kasteel

De laatste raadsvergadering van dit jaar stond bomvol met agendapunten. Vooraf werd dan ook rekening gehouden met 2 avonden vergaderen. Maar al gauw bleek dat 1 avond voldoende was om enkele belangrijke punten af te ronden. De overige agendapunten verdwenen als hamerstukken snel van tafel.

Geld voor Het Witte Kasteel in Loon op Zand
Na aandringen van Pro3 en VoorLoon in november is het College er toch in geslaagd om vóór 1 januari met een voorstel te komen voor een investering in het Witte Kasteel. Niet alle partijen namen dir voorstel zondermeer over.. De VVD kwam met de wijziging om duidelijke voorwaarden te stellen aan deze investering. Ook de maatschappelijke bijdrage die het Witte Kasteel te bieden heeft moest verantwoord worden. Met uitzondering van Pro3 schaarden Gemeentebelangen, VoorLoon en het CDA zich achter dit wijzigingsvoorstel van de VVD.

Maatschappelijke bijdrage
Pro3 vond deze voorwaarden veel te ver gaan en overbodig omdat deze eigenlijk al in het voorstel van het College verweven waren. Daarbij gaf Pro3 aan dat reeds nu een groeiende maatschappelijke bijdrage door het Witte Kasteel geleverd werd. Omdat uitgebreid verantwoord te krijgen vond Pro3 een overbodigheid ten top en niet passend overkomen bij de vele vrijwilligers die al jaren een maatschappelijke bijdrage leveren.

Raadsbrede overeenstemming
Uiteindelijk werd overeenstemming behaald door het voorstel aan te passen zodat iedere partij zich kon vinden in een onvoorwaardelijke financiering in het Witte Kasteel in de eerste 2 jaar van 50, resp. 45 duizend euro en een voorwaardelijke financiering in de jaren 2019 en 2020 van resp. 40 en 30 duizend euro.
De vertegenwoordigers van het Witte Kasteel op de publieke tribune waren blij met de uitkomsten van het debat.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.