Font Size

SCREEN

Cpanel

Lekkage gaswinning in Loon op Zand

Vrijdag 11 augustus ontving Pro3 een melding van een lekkage bij de gasinstallatie in Loon op Zand Een aanwonende van de Loonse Molenstraat berichtte dat er donderdag 3 augustus aardgascondensaat ontsnapt is. Door verkeerde ingestelde kleppen is een hoeveelheid aardgascondensaat ontsnapt in oostelijke richting. In eerste instantie heeft de betreffende gasproducent, Vermillion, de zaak niet alarmerend opgepakt. De gemeente is pas dinsdag officieel in kennis gesteld van deze calamiteit.

Omvang van de calamiteit
In een speciaal folder van de Gasunie lezen we dat Aardgascondensaat een bijproduct van de gaswinning en gasproductie en bevat o.a. benzeen. Het is een mengsel van koolwaterstoffen, dat zich in het aardgastransportsysteem kan ophopen. Aardgascondensaat is brandbaar en explosief. Daarnaast is aardgascondensaat schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dat betekent: maximale voorzichtigheid en alertheid geboden.

Op foto’s van een inwoner van de Loonse Molenstraat en op door Pro3 gemaakte foto’s is duidelijk te zien dat het aardgascondensaat is neergeslagen op de gewassen en gebouwen. Ook blijkt dat al een grote strook van het maïsgebied is weggehaald door de firma Vermillion. Het pas gezaaide kool is reeds afgekeurd en mag niet meer op de markt gebracht worden. Op bijgevoegde foto’s is e.a. in beeld gebracht.

Gevolgen voor aanwonenden van de Loonse Molenstraat
Door de neerslag is zichtbaar welke woningen, tuinen en gewassen zijn aangetast. Dan gaat het alleen om zichtbare neerslag. Onderzocht moet worden wat het effect op de grond is en welk spreidingsgebied mogelijk aangetast is. De betrokken aanwonenden hebben zich inmiddels verenigd om gezamenlijk op te trekken

Rol van de gemeente
Onduidelijk is wat en hoe de gemeente geïnformeerd is. Afgelopen donderdag is de wethouder voor het eerst geïnformeerd. Er was wel eerder aan de bel getrokken door de inwoner van de Loonse Molenstraat. Gebleken is dat het gasbedrijf Vermillion pas afgelopen dinsdag de gemeente heeft geïnformeerd.
Officieel is bij een calamiteit de lokale overheid de eerstverantwoordelijke. De rol van de Omgevingsdienst is niet in beeld. Vermillion heeft zoveel mogelijk getracht de neerslag op te ruimen. Ook is contact geweest met de omwonende en toegezegd dat de aangetaste tuinen ook over enige tijd geruimd zullen worden.

Nog veel vragen voor Pro3
Pro3 blijft nog met veel vragen zitten. Ze heeft de wethouder om duidelijkheid gevraagd over het verlopen proces. Deze week was er een vergelijkbaar calamiteit in Delfzijl. Daar is onmiddellijk door de verantwoordelijken het alarmniveau opgeschaald.
Onbekend is of er een specifiek protocol bestaat hoe te handelen in dit soort situaties door de gemeente.


Pro3 dringt er op aan dat in ieder geval de betrokken aanwonenden en inwoners goed geïnformeerd worden. Verwacht wordt dat de gemeente hierover een persbericht vanuit de gemeente zal worden verspreid.

Wat is het advies van de gemeente voor de gezondheid van de mensen?

Wat is het advies van de gemeente over los laten lopen van honden in dat gebied?

Waar kunnen inwoners terecht voor verdere informatie en vragen?

Hoe zit het met de paarden en koeien in de wei, verderop?

Komt er nog een algemeen persbericht?

 

Persbericht van Pro3, 12 augustus 2017 hier in te zien en/of te downloaden

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.