Gasincident levert geen gevaar op. (update 25 aug 2017)

Vorige week (12 augustus) hebben Pro3 en de VVD uitgebreid bericht over het gasincident in Loon op Zand.

Zondagmiddag 13 augustus publiceert de gemeente op haar website over het gasincident. inclusief een kaartje over het "invloedsgebied". In deze publicatie wordt naar deskundigen verwezen die er vanuit gaan dat er geen direct gevaar voor de omgeving en het milieu is: "U kunt het gebied gewoon betreden, wandelen, fietsen of uw hond uitlaten".

Door Pro3 is er bij de gemeente op aangedrongen op goede informatie en communicatie naar alle inwoners die in de nabijheid van de gaswinning wonen. In de eerste plaats naar de inwoners aan de Loonse Molenstraat, maar ook de inwoners in Molenwijck. Wij stelden voor om in ieder geval een huis-aan-huis brief te verspreiden over de stand van zaken. Niet iedereen volgt de berichten op internet via social media of op de website van de gemeente.

De gemeente is afgelopen dinsdag in gesprek gegaan met het bedrijf Vermillion Energy en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 
Dit gesprek heeft geleid tot een nieuwe publicatie op de website van de gemeente op woensdag 16 augustus. De gemeente schrijft:

"Bij deze kortstondige uitstoot (van enkele seconden) via de affakkelpijp kwamen minuscule druppeltjes terecht op de grond en enkele gewassen in de naastgelegen velden. In een eerder websitebericht gaf de gemeente al aan dat er direct maatregelen zijn getroffen en dat er geen gevaar was of is voor de volksgezondheid".

Ook zijn vragen en antwoorden bij dit bericht gepubliceerd. Zie Nieuws op website van de gemeente. Niettemin bereiken ons nog steeds vragen over de stand van zaken. Pro3 vindt het jammer dat er niet ook gekozen is voor een meer directe manier van communicatie naar de inwoners van de Loonse Molenstraat en Molenwijck. Raadsleden kunnen geen actuele informatie geven. Zij krijgen half september antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders op de door hun gestelde vragen.

 

Update gascalamiteit - vrijdagochtend 25 augustus


Op dit moment worden de akkers, die mogelijk neerslag van het ontsnapte aardgascondensaat hebben gehad, geheel gerooid. Mais, asperges en bonenaanplant worden in het geheel verwijderd. Men neemt het zekere voor het onzekere bij Vermillion. Niet onverstandig denken wij.

Jammer dat er te weinig communicatie vanuit de gemeente plaatsvindt over deze activiteiten en het waarom ervan. Inwoners die in de buurt wonen willen gewoon weten hoe de situatie ervoor staat. Waarom wordt nu alles wel weggehaald?