Font Size

SCREEN

Cpanel

Waalwijk trekt aan de bel bij de provincie over buurgemeenten

Waalwijk wil dat de provincie de leiding neemt in het proces “ter versterking van de bestuurskracht van de Langstraatgemeenten.”. Dit is in de raad van 21 september in Waalwijk door een grote meerderheid via een motie uitgesproken.

In de strategische visie van Waalwijk richting 2025 wordt ervan uitgegaan dat Waalwijk “niet bestuurskrachtig genoeg is om diensten en voorzieningen dichtbij huis te kunnen borgen”. Als de gemeente net iets groter zou zijn zou dat wel kunnen. Een grotere gemeente kan meer veerkracht geven aan sociaal-economische ontwikkelingen en denkt hierbij aan herindeling/samenvoeging met Heusden en Loon op Zand.

Kennelijk is de boodschap van Loon op Zand tot nu toe niet helder overgekomen. Tijd voor een dialoog met onze collega raadsleden in Waalwijk? Raden horen veerkrachtig genoeg te zijn en eigen bestuurskracht te tonen om een dialoog aan te gaan met Heusden en Loon op Zand. Dit lijkt ons een beter alternatief dan de bal via Den Bosch te spelen. In dat laatste geval is de kans groot dat je over het doel schiet en het doel helemaal niet bereikt.

Hieronder een fragment uit de betreffende raadsvergadering: de bijdrage van de SGP (tegen de motie) en de interruptie van de VVD (indiener van de motie).

 

Reacties   

-1 #2 H.M. van der Hop 07-10-2017 23:28
De gemeente Loon op Zand zou er verstandig aan doen aansluiting te zoeken bij de gemeente Waalwijk. De gemeente is te klein om zelfstandig te blijven opereren en dreigt opgeslokt te worden door de Efteling en de gemeente Tilburg. De Efteling maakt nu al in belangrijke mate uit wat er in de gemeente Loon op Zand gebeurt.
+2 #1 Wim Deliën 06-10-2017 21:09
Ik vind het opvallend hoe weinig historisch besef er is bij herindelingspla nnen van gemeenten.
Vanuit de historie lonkt er een groot perspectief voor de gemeente Loon-op-Zand want in 1387 geeft Johanna van Brabant de heerlijkheid Tilburg en Goirle tezamen met Drunen en de tol van Venloon in pand aan Heer Pauwels van Haestrecht, Heer van Loon-op-Zand.
De gemeente Loon-op-Zand zou aan Drunen, Tilburg en Goirle kunnen vragen om zich opnieuw bij Loon-op-Zand aan te sluiten.
Dat wordt vast een hele mooie gemeente met het oude Venloon als kern.
Als tegemoetkoming aan Tilburg zou je kunnen afspreken dat ze hun stadskantoor mogen houden maar de raadsvergaderin gen moeten wel gehouden worden op het kasteel van Loon-op-Zand.
Small is beautiful.
Groetjes, Wim Deliën Maastricht

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.