Waalwijk trekt aan de bel bij de provincie over buurgemeenten

Waalwijk wil dat de provincie de leiding neemt in het proces “ter versterking van de bestuurskracht van de Langstraatgemeenten.”. Dit is in de raad van 21 september in Waalwijk door een grote meerderheid via een motie uitgesproken.

In de strategische visie van Waalwijk richting 2025 wordt ervan uitgegaan dat Waalwijk “niet bestuurskrachtig genoeg is om diensten en voorzieningen dichtbij huis te kunnen borgen”. Als de gemeente net iets groter zou zijn zou dat wel kunnen. Een grotere gemeente kan meer veerkracht geven aan sociaal-economische ontwikkelingen en denkt hierbij aan herindeling/samenvoeging met Heusden en Loon op Zand.

Kennelijk is de boodschap van Loon op Zand tot nu toe niet helder overgekomen. Tijd voor een dialoog met onze collega raadsleden in Waalwijk? Raden horen veerkrachtig genoeg te zijn en eigen bestuurskracht te tonen om een dialoog aan te gaan met Heusden en Loon op Zand. Dit lijkt ons een beter alternatief dan de bal via Den Bosch te spelen. In dat laatste geval is de kans groot dat je over het doel schiet en het doel helemaal niet bereikt.

Hieronder een fragment uit de betreffende raadsvergadering: de bijdrage van de SGP (tegen de motie) en de interruptie van de VVD (indiener van de motie).