Verandering, Vernieuwing en Verbetering

Op 2 november zijn de jaarlijkse Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad gepresenteerd. De bijdrage van Pro3 in het kort hieronder.

Meer geld voor de zorg
Pro wil de komende jaren meer aandacht en meer geld inzetten voor de zorg. De afgelopen jaren hebben we in de gemeente miljoenen overgehouden in het sociale domein. Pro3 wil dat die overschotten goed benut worden in de zorg. Pro3 vindt dat de regels binnen de WMO verruimd kunnen worden, zodat meer zorg kan worden aangeboden.

Jeugd en Jongeren
Door oudere jeugd uit de kern Loon op Zand is de wens geuit voor een sportveldje als vervanging van het trapveldje aan de Gerlachusstraat. Het initiatief is door een tiental jongeren opgepakt om dit samen met de wijkcoördinator en jongerenwerker uit te werken tot een projectplan. Dit projectplan is tijdens de gemeenteraad gepresenteerd. Samen met VoorLoon is voorgesteld om dit plan op haalbaarheid te onderzoeken en hierover snel uitsluitsel te geven.

Wonen en woonomgeving
Pro3 maakt zich zorgen over het woningaanbod in de gemeente. Voor jongeren worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Voor betaalbare huurwoningen staan zij jarenlang op een wachtlijst.
Ook bij steeds meer ouderen bestaat de behoefte aan woningen waarin zij langer zelfstandig kunnen wonen.

Pro3 stelt voor om het "Stimuleringsfonds Volkshuisvesting" in te zetten. Dit fonds biedt vormen van leningen aan voor starters, maar ook voor woningaanpassingen.

Loon op Zand zelfstandig?
Als het aan Pro3 ligt blijft Loon op Zand een zelfstandige gemeente. Zo dicht mogelijk bij de inwoners zodat het bestuur goed bereikbaar en zichtbaar. Op die manier kunnen lokale vraagstukken samen met inwoners het best worden opgelost.
Voor onderwerpen die de gemeente overstijgen is de regio Hart van Brabant de eerste waarmee samengewerkt moet worden.

De volledige tekst van de inbreng van Pro3 is hier te downloaden: Algemene beschouwingen Pro3