Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3: meer 'gereedschap' voor Wonen

We roepen al enkele jaren dat we meer moeten doen aan ons woningaanbod. We hebben weinig greep op de projectontwikkelaars. Er gloort hoop voor woningbouw in Westwaard waar meer inbreng mogelijk lijkt.

Laten we dit jaar concreter zijn en tools aanreiken aan onze inwoners om duurzaamheid te bevorderen, starters makkelijker te maken. Woon-aanpassingen  financieel makkelijker maken. Vandaar onze motie om de producten van Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting in de etalage te zetten.

Een motie van Pro3, ingediend bij de begrotingsbehandeling, is door de hele raad overgenomen:

Om welke 'producten' van het stimuleringsfonds gaat het":

 

Het stimuleringsfonds biedt leningen aan via de gemeente waarmee een overeenkomst is gesloten. Met Loon op Zand is reeds een overeenkomst gesloten.
Op basis van die overeenkomst met Loon op Zand kunnen particulieren gebruik maken van de volgende producten van het Stimuleringsfonds: Corporatie Starterslening en een energiespaarlening.

Een corporatie Starterslening loopt via Casade.
Met de corporaties starterslening wordt het verschil tussen de prijs van het eerste huis en het bedrag dat bij de bank kan worden geleend. De eerste koopwoning wordt daarmee haalbaar gemaakt. De eerste drie jaar geen rente of aflossing en het biedt een betrouwbaar vangnet dankzij Nationale Hypotheek Garantie.

Een energiespaarlening loopt via het Nationaal Energiebespaarfonds en stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen.

Naast bovenstaande 2 producten biedt het stimuleringsfonds meer producten aan. Maar dat moet in overleg met de gemeente tot stand komen.

Naast de reeds beschikbare corporatie starterslening voor Loon op Zand is er ook de gewone Starterslening, zonder tussenkomst Casade. De gewone starterslening doorbreekt de barrière tussen de prijs van een woning en de maximale lening die een starter bij de bank krijgt. Hierdoor kan een starter tegen gunstige voorwaarden een woning kopen die eerst onbereikbaar leek.

De Blijverslening biedt de mogelijkheid om de bestaande koopwoning aan te passen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken en/of een concrete zorgvraag hebben waarvoor directe aanpassing van de woning noodzakelijk is.
Het kan gaan om bouwkundige aanpassingen, zoals het verplaatsen van de badkamer en slaapkamer naar de begane grond, het verbreden van deuren of het aanbrengen van een traplift. Aanpassingen op het vlak van domotica (telecommunicatie, verlichting en beveiliging) behoren ook tot de mogelijkheden.

De Stimuleringslening is een maatwerkproduct waarmee u inwoners stimuleert om in een goede woon- en leefomgeving te investeren.

Er zijn situaties waarin een onhoudbare woonsituatie moet worden opgelost maar de bank geen hypotheek verstrekt. Voor deze gevallen is er de Maatwerklening.

De motie wil het mogelijk maken dat potentiële gegadigden weet hebben van deze producten en hiervan gebruik kunnen maken met medewerking van de gemeente.

Het gemeentebestuur (B&W) zal vóór de zomer een definitief voorstel aan de raad voorleggen over de mogelijkheden. Dus het duurt nog even voordat daadwerkelijk van de mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.