Font Size

SCREEN

Cpanel

Waar moeten arbeidsmigranten onderdak vinden?

Eindelijk was daar dan het overleg van Regio Hart van Brabant met raadsleden uit 9 gemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk)

Op 19  maart 2016 werd voor het eerst een verenigde vergadering gehouden door Regio Hart van Brabant. Hieraan namen uit 9 gemeenten 130 raadsleden mee. De vergadering vond plaats in het Klavier in Loon op Zand.

Op die vergadering zijn 27 moties, opdrachten voor het bestuur van de Regio Hart van Brabant, voorgelegd waarover is gestemd.

Door Pro3 werd een motie ingediend over Regionaal Huisvestingsbeleid, welke motie door 63%  van de aanwezige raadsleden werd gesteund. Een motie ingediend door fracties vanuit Dongen en Oisterwijk over de huisvesting Oost-Europese werknemers werd door 75% gesteund: Binnen een jaar komen met een uitvoeringsprogramma om deze problematiek op te pakken. Vanuit diverse fracties in Waalwijk werd een wat uitgebreidere motie ingediend die eveneens op de steun van driekwart van de aanwezigen kon rekenen:

Al met al dringende oproepen aan het gezamenlijk bestuur van Hart van Brabant om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen dan tot dan toe het geval was.

Radenavond 15 november 2017

Na ruim anderhalve jaar zijn de raden weer uitgenodigd om over hetzelfde thema in een Radenavond geïnformeerd te worden door het bestuur. De bijeenkomst vond weer plaats in het Klavier in Loon op Zand. De raadsleden kregen een samenvatting van een regionaal onderzoek over de huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Vervolgens werd in 4 aparte groepen met elkaar gepraat over afzonderlijke deelonderwerpen:(1) Arbeid en arbeidsmarkt, (2) Lokale integratie migranten, (3) de huisvestingsopgave en (4) Scholing.

Er werd veel nuttige informatie uitgewisseld en stevig met elkaar gediscussieerd. De uitgevoerde onderzoeken bevatten  veel nuttige informatie. Een werkgever (BOL.com) voor buitenlandse arbeidsmigranten en een belangrijke huisvester (Axell Employement) wisselden interessante standpunten uit. Zij gaven aan moeilijk overweg te kunnen met de stroperigheid van gemeenten om snel te schakelen en te zoeken naar oplossingen voor de huisvestingopgave. Zij willen hierin investeren, met name voor de huisvesting van kort-verblijf immigranten, maar missen de slagvaardigheid van gemeenten hierin.

 

Een voorbeeld en nasleep van deze discussie vinden we terug in het Brabants Dagblad van enkele dagen later.

Conclusie:

Er is veel kennis en informatie verzameld in de regio. Wat ontbreekt is doortastendheid en duidelijke samenwerking tussen de gemeenten. De regio Hart van Brabant heeft wat te bewijzen! 

 

Update: Brabants Dagblad heeft een artikelenreeks aan dit onderwerp besteed in januari 2018. De bijbehorende artikelen staan hieronder aanklikbaar als pdf bestand om te lezen en te downloaden.

 5 jan: Waarom  artikelen over Polen?

 6 jan: Hoofdpijn van al die Polen

 8 jan: Opeens 12 Poolse Buren

 9 jan: We hebben de buurt overvallen

10 jan: Duizenden handen nodig voor Bol.com

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.