Font Size

SCREEN

Cpanel

Accommodatiebeleid: nog niet af.....

Nog net voor de verkiezingen wordt door de wethouder een nota voorgelegd aan de Raad met het voorstel deze nota als beleidskader accommodatiebeleid vast te stellen.

Pro3 heeft het compliment uitgedeeld dat het toch nog gelukt is deze nota vóór de verkiezingen aan te leveren. Maar het gaat om kaders, piketpaaltjes, die nog geen volledig beeld geven hoe we nu voortaan om moeten gaan met het accommodatiebeleid in de toekomst.

Toch kunnen we wat met deze kaders. We zijn er een warm voorstander van deze eerst aan de gebruikers, de accommodatiebeheerders en verenigingen voor te leggen. Wat vinden jullie ervan. Hoe kunnen we er mee verder als Raad. Herkennen jullie de geschetste vraagstukken in deze nota? Wat kan beter, wat is niet relevant.

Allemaal vragen die we beter vooraf kunnen stellen dan achteraf. 

In de nota worden vraagstukken benoemd, zoals het gebruik van de jeugdaccommodaties De Kuip en Crossroads. Op dit moment worden deze accommodaties, met reden, ook voor andere doeleinden gebruikt dan alleen jeugdactiviteiten. Is dat erg? wat gebeurd er als dat wegvalt? Dat zijn vragen die door de betreffende accommodatiebeheerders moeten worden beantwoordt.

Buurthuis Pannenhoef en de Rode Loper kunnen eventueel als één accommodatie verder en misschien wel met Crossroads. Opties die het best op voorhand beantwoord kunnen worden door de betreffende accommodatiebeheerders en gebruikers.

Wat te doen met de Gildenbond als wijkpunt in Kaatsheuvel-Oost. Wat vindt de Gildenbond zelf van deze voorzet?

Seniorenvereniging Loon op Zand: In de Venloene blijven of naar de Wetering? Ook een vraag waarover de seniorenvereniging nu haar zienswijze over kan geven.

Pro3 vindt dat de gebruikers nu aan zet zijn om hun zienswijze te geven over deze kaders. Daarom stelt Pro3 een inspraakronde voor van 8 weken om zienswijzen in te dienen. Op basis van deze zienswijzen kan vervolgens gewerkt worden aan een accommodatiebeleid voor de toekomst.

Voor belangrijke beleidsprojecten is het in de gemeente gebruikelijk om een inspraakronde te organiseren. Pro3 vindt dat dit een belangrijk beleidsproject is waarbij gebruikers, verenigingen en accommodatiebeheerders het eerst aan het woord horen te zijn.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.