Font Size

SCREEN

Cpanel

Klimaatagenda Brabant: Bouwstenen voor een coalitieprogramma

Op uitnodiging van de Brabantse Energie Alliantie hebben de Pro3-raadsleden Louis Laros en Peter Flohr op 4 april een klimaatconferentie Brabant bijgewoond in het Willem II stadion.

De Brabantse Energiealliantie is een Brabantse samenwerkingsverband tussen 16 verschillende partijen met het doel om tot een duurzaam Brabant te komen met concrete maatregelen.

Met name raadsleden, (aspirant-)wethouders en betrokken ambtenaren zijn uitgenodigd omdat nu  nieuwe colleges worden gevormd. Zij zijn in staat om de belangrijke en urgente uitdagingen voor de komende jaren in een coalitieprogramma op te nemen.

Want er viel wel het een en ander te vertellen en mee te geven aan allen die nu druk bezig zijn om tot nieuwe colleges te komen.

De bijeenkomst stond onder bezielende leiding van Ed Nijpels. Hij had de taak om zoveel mogelijk informatie te ontlokken van vooraanstaande voorhoedespelers op milieufront zoals Marjan Minnesma (Urgenda), Wim Kuijken (Deltacommissaris) en Pieter van Geel. 

Het was een zeer informatieve avond met veel waardevolle informatie voor gemeenten. Uitgereikt werd een inspirerende brochure met de titel: "Bouwstenen voor uw coalitieprogramma". Juist deze brochure is de reden om deze nu te publiceren omdat de inhoud een belangrijke rol moet spelen in de de agenda voor de gemeenteraad voor de komende jaren. Het zal een belangrijk onderdeel moeten zijn van een coalitieprogramma die oog heeft voor de uitdagingen op het gebied van klimaatbeheersing en energiegebruik. Het is een richtingwijzer om de klimaatdoelstellingen te halen zoals afgesproken in het klimaatakkoord.


 

De brochure is hier ook te downloaden: brochure 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.