Font Size

SCREEN

Cpanel

Open brief aan de formateur

Aan formateur Bruijniks van GemeenteBelangen,

In de krant las ik dat de coalitie-partijen voor “meer dan 80 procent klaar zijn en op alle tot dusverre besproken punten overeenstemming hebben bereikt”.
Fijn dat u hier melding van maakt. De inwoners zijn hiermee, na een lange stilteperiode, ‘bijgepraat’ over het verloop van de formatie. U maakt ons wel nieuwsgierig en wij kijken ook uit naar het openbare raadsdebat over het bereikte coalitieakkoord op 24 mei.

Ook goed om te weten dat als de vijf partijen erin slagen om opnieuw tot een raadsbreed akkoord te komen, dat u dat mooi zou vinden. Maar eigenlijk maakt u dat niets uit, lees ik daarna. Ook dat is voor ons fijn om te weten. Dat geeft op voorhand al duidelijk aan hoe u tegen uw collega-partijen die niet in de coalitie zitten aankijkt.

Wat Pro3 betreft willen we het coalitieakkoord in de raadsvergadering van 24 mei in alle openbaarheid bespreken. We zijn benieuwd naar de mening van onze collega’s in de raad hierover. We zien dan ook af van een overleg vooraf, achter gesloten deuren, waarin we als partij eventuele wijzigingen kunnen aanbrengen. Dat past niet in een nieuwe bestuursstijl, vinden wij.

Met vriendelijke groet,
Peter Flohr,
fractievoorzitter Pro3,
gemeenteraad Loon op Zand

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.