Font Size

SCREEN

Cpanel

Huishoudelijke hulp krijgt te weinig betaald

In juni 2017 heeft de toenmalige regering een reële prijs ingevoerd voor de thuiszorg. Nu constateren werkgevers en werknemers in de zorg dat de tarieven voor hulp bij het huishouden bij het grootste deel van de gemeenten te laag zijn en de kosten niet dekken.
Terecht maken de sociale partners in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) zich hierover zorgen. De lonen zijn inmiddels wel gestegen. Als de prijzen onvoldoende worden verhoogd heeft dit gevolgen voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.
Door de sociale partners is een website gelanceerd (reëleprijzenwijzer.nl) als verzamelpunt voor informatie op dit onderwerp. De website is gericht op gemeenten en zorgaanbieders. Op deze website staat onder meer de meest actuele informatie over tarieven van afzonderlijke gemeenten.

Voldoet gemeente Loon op Zand aan de afspraken? Nee
Volgens de zorgaanbieders is het tarief voor huishoudelijke hulp in Loon op Zand niet toereikend. De prijs dekt de kosten niet.

Op de genoemde website is een “rekentool” aanwezig om te helpen bij het berekenen van een reële prijs voor hulp bij het huishouden.
Pro3 legt de volgende vragen voor aan Wil Ligtenberg, wethouder sociaal domein,:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het gegeven dat de tarieven voor hulp in de huishouding, die Loon op Zand hanteert, te laag zijn?
  2. Kan de gemeente bevestigen dat dit sinds juni 2017 het geval is? 
  3. Zo ja, waarom voldoet de gemeente niet aan de prijsafspraken die in 2017 door de regering zijn vastgelegd?
  4. Zo nee, als de weergegeven cijfers over Loon op Zand onjuist zijn, wat is daarvoor de verklaring?
  5. Als de cijfers juist zijn, wat gaat de gemeente dan doen om toch aan de landelijke verplichtingen te voldoen?
  6. Als de gemeente Loon op Zand wel aan de landelijke verplichtingen gaat voldoen, wat betekent dit dan concreet voor:
  7. de zorgverleners en de cliënten op korte en langere termijn?
  8. de financiën van de gemeente?

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.