Font Size

SCREEN

Cpanel

Het huishoudboekje van de gemeente voor volgend jaar

huishoudboekjeHet college heeft het huishoudboekje voor volgend jaar gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het is een sluitende begroting voor 2011. Het voorstel is gebaseerd op de kadernota die op 22 juli in de raad is behandeld. Om een sluitende begroting te kunnen krijgen zijn voorstellen gedaan om in 2011 een bedrag van een kleine 1,5 miljoen euro te bezuinigen.

Het tekort op de begroting is minder groot dan in juli bij de kadernota werd verwacht. Daarom wordt ook minder bezuinigd op sociaal-cultureel gebied, sport en op maatschappelijk terrein. Er wordt wel een begin gemaakt met bezuinigingen wat na 2012 vervolgd zal worden. Met alle organisaties die met de bezuinigingen te maken krijgen zal overlegd worden over de mogelijkheden van besparingen van kosten.

Er wordt de komende jaren fors bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Het college gaat ervan uit dat deze bezuinigingen gevonden kunnen worden door efficiënter, effectiever en slimmer te werken. Ook zal uitdrukkelijk de samenwerking gezocht worden met andere partijen, waaronder gemeenten.

Naast bezuinigingen wordt er de komende jaren ook geïnvesteerd.

Met name in de leefbaarheid van de kernen. Het Bruisend Dorpshart, nieuwe sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties zijn in de meerjarenbegroting meegenomen. Dit geldt ook voor verkeersmaatregelen in de kern Loon op Zand in samenhang met de ombouw van de N261. Ook het lokaal vormgeven van het WMO-beleid krijgt de volle aandacht. De minder draagkrachtige inwoners worden ontzien door niet te bezuinigen op het programma werk en inkomen. Ook zal extra geïnvesteerd worden in schuldhulpverlening en de DOE-pas.

De lokale lasten, dat wil zeggen het geld wat de inwoners zelf bijdragen aan de begroting, zullen nauwelijks worden verhoogd. De OZB zal beperkt stijgen (1,5%, dit is lager dan de inflatie). Samen met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zullen de totale lasten voor de inwoners met 2,2 % stijgen.

De gemeenteraadsfracties hebben in de voorbereidende commissievergaderingen (11, 12 en 14 oktober) veel vragen gesteld ter nadere verduidelijking. In de raadsvergadering van 11 november a.s. zal de begroting worden besproken en definitief vastgesteld. Deze vergadering begint om 17.00 uur in de Westkant te Kaatsheuvel en is voor iedereen toegankelijk.

===========================================================================================

Klik op "De concept-begroting voor 2011" om de begroting in te zien of te downloaden (een pdf-bestand van 94 blz. dus downloaden duurt even).

Klik op "Overzicht concrete maatregelen per 1 jan. 2011" om de lijst in te zien of te downloaden (een pdf-bestand). 

Klik op "Totaal overzicht van vragen an antwoorden van de fracties" om alle vragen van de fracties en antwoorden van het college in te zien (49 blz.).

Klik op "Definitief voorstel College programmabegroting, na commissievergaderingen" om het definitief raadsvoorstel van 11 november in te zien.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.