Font Size

SCREEN

Cpanel

Waarom "Naar Tilburg"?

De werkgroep “Naar Tilburg” vindt dat het dorp Loon op Zand beter af is bij Tilburg. De groep is het vertrouwen kwijt in de lokale politieke partijen. Zij zouden veel te weinig doen voor de kern Loon op Zand. “Misschien is het daarom maar beter om bij Tilburg aan te sluiten”.
Als lokale politieke partij, die zich nadrukkelijk en aktief inzet voor alle drie kernen, voelt Pro3 zich hierop aangesproken. Tijd voor een positieve bijdrage over de waarom-vraag en ons antwoord daarop.

De waarom-vraag
In verschillende artikeltjes van de werkgroep komen, samengevat, de volgende uitspraken in beeld:
1.  Raadsleden zijn de discussie uit de weggegaan met de inwoners over een fusie met een andere buurgemeente.
2. Er is ontevredenheid en ongenoegen over een aantal zaken, zoals herinrichting wegen en verkeerssituatie, groenonderhoud, een verpieterende Wetering, een fietsstraat die niet deugt, WMO-gelden die overblijven, slechte communicatie met inwoners;
3. Udenhout en Berkel-Enschot hebben ieder een dorpsraad. Zij zijn een goed voorbeeld om na te volgen;

Samenvattend: De Raad gaat discussie met inwoners uit de weg over bestuurlijke toekomst van de gemeente; leefomgeving is ondermaats en een dorpsraad na aansluiting bij Tilburg biedt meer mogelijkheden.

Over de bestuurlijke toekomst van de gemeente
De bestuurlijke toekomst is al jaren onderwerp van discussie, binnen en buiten de raad. Pro3 organiseerde samen met het Brabants Dagblad in de Werft 6 jaar geleden (16 april 2012) een publiek debat over de voors en tegens van intergemeentelijke samenvoeging. Een volbezette zaal liet merken dat samenvoegen met een andere gemeente uitdrukkelijk niet aan de orde is.
De provincie lanceerde bestuursvoorstellen (vanaf 2013) over mogelijke nieuwe bestuursvormen en gemeentelijke herindelingen. Dat vormde tevens de aanleiding om met zowel Waalwijk als Heusden om de tafel te gaan zitten om te kijken of er een gemeenschappelijke toekomst mogelijk zou zijn. Na intensief overleg bleek dit niet vruchtbaar. Alle politieke partijen kiezen ervoor om een zelfstandige gemeente te blijven. Samenwerking met andere gemeenten en organisaties daar waar het kan en nodig is.
Intussen is in 2015 het project “Samen Loont” gestart. Er worden wijkbijeenkomsten georganiseerd en nadrukkelijk worden inwoners bij dit project betrokken. Het project dijt verder uit om de betrokkenheid van inwoners bij wijk en de gemeente verder te versterken. Maar het kan zeker beter als hier meer inwoners bij betrokken worden..

Ontevredenheid en ongenoegens in het dorp
De werkgroep is ontevreden over o.a. het groenonderhoud, wegenstructuur, verkeerssituatie en een verpieterende Wetering. En inderdaad het kan soms zeker beter. Communicatie van de gemeente naar de inwoners is een serieus verbeterpunt. Daar blijft Pro3 zeker de aandacht op vestigen. Het project Samen Loont heeft hier ook een rol van betekenis in.
Maar niet alles is alleen de gemeente te verwijten. Er zijn veel inwoners die zelf de handen uit de mouwen willen steken en niet alles aan de gemeente overlaten. De inrichting van de Hoge Steenweg, Kerkstraat en Kloosterstraat is samen met aanwonenden tot stand gekomen. Aan de toekomst van de Wetering wordt keihard gewerkt door de inzet van vrijwilligers. Buurtpreventieteams zetten zich vol overgave in voor de buurt. Het Witte Kasteel wordt gedragen en steeds mooier gemaakt en gehouden door talloze vrijwilligers, iedere week weer. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen voor het dorp. Evenementen en festiviteiten worden door vrijwilligers met graagte georganiseerd. Een bruisend dorp dat vooral door vrijwillige inzet en met ondersteuning van de lokale middenstand wordt gerealiseerd.

Is het gras altijd groener aan de overkant?
Krijgen wij het allemaal naar onze zin als we ons als dorp onder de paraplu van Tilburg scharen? Zullen we met een dorpsraad meer bereiken dan nu het geval is? Voorbeelden zoals Udenhout en Berkel-Enschot zijn wellicht leerzaam, maar dan nog kan niet voorspeld worden wat dit voor Loon op Zand betekent.
De oproep van de werkgroep laat vooral teleurstelling zien in hoe de leefomgeving in het dorp te weinig aandacht krijgt. Of dit door een bestuurlijke verandering beter wordt is zeer twijfelachtig.
De oproep van “Naar Tilburg” is voor ons opnieuw een aansporing om het contact en communicatie met inwoners nog verder te versterken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een wijkraad. Een wijkraad, met een eigen wijkbudget, kan als extra schakel tussen gemeente-raad en wijk van belang zijn. Wij gaan uit van de huidige wijken: dorp Loon op Zand, Kaatsheuvel-oost en Kaatsheuvel-west (incl. De Moer).

Tot slot
Wat Pro3 betreft: wij zullen ons steeds actief en vrijwillig blijven inzetten voor het wel en wee in de drie kernen. Het voorstel van de werkgroep “Naar Tilburg” om het dorp Loon op Zand aan Tilburg toe te voegen wijzen wij af. Wij geven de voorkeur aan een zelfstandige, bruisende gemeente met voldoende financiële armslag, een korte afstand tussen inwoners en politiek bestuur en inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Peter Flohr,
fractievoorzitter Pro3

 

Reacties   

+1 #1 René Valk 13-09-2018 13:01
Pro3,

Al woon ik niet meer in deze gemeente toch draag ik hem/haar/het nog in mijn hart !
Ben het helemaal eens met uw stellingname succes verder !

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.