Font Size

SCREEN

Cpanel

World Cleanup Day

Vandaag, 15 september, is het World Cleanup Day. In meer dan 150 landen gaan mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen. Pro3 besloot daarom om haar halfjaarlijkse zwerfafvalruimaktie op deze datum te houden. Met twaalf vrijwilligers gingen we met grijpers en zakken een paar uur het buitengebied rond. Langs fietspaden en in greppels. 

 

De buit bestond uit 15 zakken afval. Behalve 'bijzondere' vondsten als een pruik en een bus slagroom, zijn de zakken vooral vol met plastic flesjes, blikjes, rietjes en snoepverpakkingen. En op de parkeerplaats bij Voetbalvereniging Uno Animo werden nogal wat plastic pilsbekertjes gevonden.... 

Pro3 is mede door de jarenlange ervaring van zwerfafval ruimen een warm voorstander van uitbreiding van de statiegeldregeling met blikjes en kleine plastic flesjes. In maart van dit jaar heeft Pro3 een motie hierover ingediend, zie dit artikel op de website, welke motie unaniem is aangenomen. De gemeente Loon op Zand heeft zich daarmee aangesloten bij de Statiegeldalliantie, waarin maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties zich verenigen om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.