Font Size

SCREEN

Cpanel

Motie Kinderpardon haalt het net niet in de raad

De gemeenteraad ontving van UNICEF de dringende oproep om ons als gemeente aan te sluiten bij de actie voor een ruimhartig kinderpardon. Het gaat om kinderen die hier al langer dan 5 jaar zijn niet meer uit te zetten. In totaal betreft het ongeveer 400 kinderen.

In de raad van 25 oktober j.l. diende Pro3 een motie in met de volgende tekst:

De gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand, in vergadering bijeen op 25 oktober 2018,  

Overwegende dat:

  • de afgelopen maanden een grote maatschappelijke discussie plaatsvindt over het kinderpardon, waarbij we zien dat er brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt;
  • het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet en de lokale gemeenschap waarvan zij hier deel uitmaken kan ontwrichten;
  • het zogeheten meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog in aanmerking komt voor een kinderpardon;
  • er inmiddels al meer dan 60 gemeenten in Nederland zich hebben uitgesproken voor versoepeling van het kinderpardon;

Verzoekt het college om

ervoor te zorgen dat gemeente Loon op Zand zich aansluit bij de andere ‘kinderpardongemeenten’[1] en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid actief te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon en de gemeenteraad van Loon op Zand op de hoogte te houden van de vorderingen hierin;

In de raad reageerden de fracties samengevat alsvolgt:

VVD: Steunt de motie niet omdat er op dit moment wet en regelgeving is waar Pro3 het kennelijk niet mee eens is. Dat kan en mag. De fractie pleit voor een verkorte procedure waarin de mensen snel duidelijkheid krijgen. De fractie steunt daarom de motie niet.

VoorLoon: Fractie vindt dat dit een landelijke aangelegenheid is. Het is een sympathieke motie maar wil er voor waken dat we ons met landelijke zaken gaan bezig houden. Wil ook niet namens voor de eigen fractie één geluid laten horen en ondersteunen daarom de motie niet.

CDA: Kan zich vinden in de reactie van de VVD en Voorloon. We steunen deze motie ook niet om dezelfde reden dat we ook niet de motie ndersteunen die naar de andere kant toegaat. Het is landelijke politiek

GemeenteBelangen:  In ieder geval een hele sympathieke motie. Het gaat tenslotte over kinderen. Kinderen zijn heel erg kwetsbaar. Gemeentebelangen ondersteunt deze motie wel.

De Burgemeester geeft het standpunt namens het college weer.. Het College vindt de motie ook hartstikke sympathiek maar de vraag die je doet is dat de oplossing voor het probleem. Zij wijst op de landelijke wetgeving die in 2020 verandert. De motie moet op landelijk niveau worden besproken. Het College ontraadt de motie.

Bij de stemming werden er 10 tegenstemmen uitgebracht en 9 stemmen voor. Op 1 stem na is de motie niet aangenomen.

Overigens jammer dat VoorLoon nu precies het tegenovergestelde zegt in vergelijking met de vorige motie over het kinderpardon in 2012:

” De heer Van Drunen (Lijst Loon op Zand) is van mening dat sommige zaken op basis van gevoel besloten worden. Dit besluit wordt genomen op basis van gevoel. Het naadje van de kous hoeft niet precies bekend te zijn. Het is een sociaal en nobel gebaar om aan te sluiten bij andere gemeenten. Je ziet heel vaak dat burgemeesters gaan helpen. Zijn fractie ondersteunt de motie van harte en begrijpt dat het CDA ook gevoel heeft.”

De tegenstemmers gaan voorbij aan de kern van de motie: zorgen dat de 400 kinderen die hier nu langer dan 5  jaar verblijven (dus hier geworteld zijn), niet meer teruggestuurd worden.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.