Font Size

SCREEN

Cpanel

Geen geld meer in kas

Onthutst, verbijsterd en overdonderd heeft Pro3 donderdag 16 mei kennis genomen van het "plotselinge" omvangrijke financiële tekort van onze gemeente.
Binnen 24 uur kregen wij te maken met een compleet ander beeld van de financiële status van de gemeente. Van een positief betaalbare toekomst naar een toekomst met een lege portemonnee.

Van de oorspronkelijke geplande raadsagenda op donderdag werden alle onderwerpen geschrapt waarvoor geld nodig was: sport- en beweegnota, instemming masterplan landschapspark Pauwels, voorstel Loon op Zand als toeristische hotspot, budget implementatie Omgevingswet en voorstel voor de Duurzaamheidsvisie. Dat is een harde klap voor diegenen die bij deze onderwerpen betrokken zijn.
Onderwerpen waar maanden aan gewerkt is door vrijwillige inzet van inwonersgroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inzet van ambtenaren die hun werk afgebroken zien worden. Alles gaat voorlopig de ijskast in.

In 5 minuten geeft de wethouder de kern van zijn boodschap weer. Klik op de geluidsopname:  

 

Samenvattend: hogere kosten voor jeugdzorg; inkomsten voor hulp bij de huishouding fors lager en de uitgavenpost fors hoger met als gevolg meer aanvragen voor hulp bij de huishouding. Tegenvallers: leerlingenvervoer, salaris ambtenaren door CAO, kosten voor inzameling en verwerking van afval. Bij elkaar opgeteld een tekort van 4 miljoen in 2019 en een structureel tekort van 3 miljoen per jaar in 2020 en 2021. Tekort in 2019 af te dekken door inzet van de reservepositie en nemen van maatregelen.

Pro3 heeft voor deze financiële situatie bij de behandeling van de begroting op 1 november een duidelijke waarschuwing afgegeven bij de algemene beschouwingen. Op deze website schreven we hier al over op de volgende weblink: begroting 2019.

Een motie hierover heeft Pro3 niet meer ingediend gezien de geringe belangstelling van de overige partijen hiervoor. De boodschap over het voorziene miljoenentekort kwam dan ook keihard aan. 

Dat de kosten bij de jeugdzorg de verwachtingen zouden overschrijden was reeds in het najaar bekend. Dat de wethouder alleen maar stelt dat dit ook bij meer gemeenten het geval is klopt, maar dat betekent ook dat de wethouder hier al eerder rekening had moeten houden. Dat is in onvoldoende mate gebeurd. De overige extra kostenposten moeten nog verder in beeld worden gebracht.

Motie van wantrouwen

Voor Pro3 waren er voldoende redenen om het zware middel van een motie van wantrouwen in te dienen. Dit deden we samen met de VVD. Het CDA, VoorLoon en Gemeentebelangen hebben deze motie niet ondersteund, ondanks dat ook van de kant van VoorLoon en GemeenteBelangen zware kritiek naar voren werd gebracht. Zie hieronder de video bij inbrengen van de motie:

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.