Font Size

SCREEN

Cpanel

Te weinig geld in kas: oorzaken?

Drie weken geleden werd de gemeenteraad, als donderslag bij heldere hemel, geïnformeerd over de omvangrijke financiële tekorten in de gemeentekas. Niet alleen dit jaar 4 miljoen euro in de min maar in 2020 en 2021 per jaar drie miljoen euro. Binnen 24 uur kregen wij te maken met een compleet ander beeld van de financiële status van onze gemeente. We schreven hier al eerder over in onze bijdrage op 19 mei.

Sinds die week is de wethouder naarstig op zoek naar oplossingen. De fractievoorzitters besloten in het Presidium op woensdag 22 mei dat wat betreft de geplande raadbijeenkomsten ruimte vrij gemaakt moest worden om met de Raad de ontstane situatie te bespreken. De agenda's van de geplande vergaderingen werden "leeg" gemaakt, voor zover dat kon.

De financieel specialisten uit de fracties kwamen op maandag 27 mei bij elkaar voor een eerste bespreking. De wethouder zegde toe dat ook de "financiële doorkijkjes" voor de raad beschikbaar zijn. Op dinsdag 4 juni zijn deze "financiële doorkijkjes"  ontvangen.

In een informele bijeenkomst van de Raad op 6 juni is aan de raad het werkplan van de wethouder voorgelegd met de vraag of de Raad met dit werkplan uit de voeten kan.

Pro3 gaf aan dat er wel heel vlug over een plan van aanpak gepraat werd zonder eerst de oorzaken goed in beeld te krijgen van de tekorten. De oorzaken komen juist in beeld in de gemaakte financiële doorkijkjes door BMC. Als we die eerst goed bespreken kunnen we daarna over een plan van aanpak praten, aldus onze fractievoorzitter Peter Flohr.

Het duurde even voordat het kwartje viel bij de andere partijen. Uiteindelijk stelde de burgemeester voor om deze doorkijkjes op de agenda te zetten van de openbare opiniërende vergadering van 20 juni a.s..

Hieronder staat het videoverslag van deze bijeenkomst Ook het document van BMC met de doorkijkjes naar de toekomst is hieronder te downloaden, evenals het plan van aanpak zoals de wethouder dat graag ziet.

Doorkijkjes naar de toekomst / BMC 

Plan van aanpak

Video informele bijeenkomst (begint op 1.38 min):

 

 

 

 

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.