Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3: Aanpak financiële tekorten

Hoe moeten we, volgens de wethouder, zo snel mogelijk de financiële tekorten aanpakken om in oktober tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Plan van Aanpak zoals de wethouder zich dat voorstelt werd in de raad besproken.

Pro3 ging hier niet zonder meer mee akkoord en benadrukte 4 voorstellen die aanvullend zijn bij dit Plan van Aanpak. In de afbeelding hieronder zijn deze voorstellen weergegeven.

Alle raadsfracties en het College gingen akkoord met deze voorstellen. 

Daarnaast heeft Pro3 benadrukt dat bij het vinden van oplossingen de inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken moeten worden. Hiervoor werd de volgende motie ingediend:

De motie werd unaniem aangenomen. Ook het College had geen bezwaar tegen deze motie.

Op grond van de aangenomen voorstellen en de motie ging Pro3 akkoord met het Plan van Aanpak van het College.

De bijdrage van Louis Laros tijdens de raadsvergadering:

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.