Font Size

SCREEN

Cpanel

Op weg naar een nieuw College

Raadszaal 4 september 2019

Sinds de publicatie (begin juli) van het plan van aanpak om de financiële crisis in de gemeente op te lossen zegde de coalitie het vertrouwen op in wethouder Grootswagers.  Er bleek een onverwacht tekort van 7 ton op de realisatie van de Werft. 

Op woensdag 4 september werd in een extra raadsvergadering de ontstane politieke situatie besproken. Voor Pro3 ligt de verantwoordelijkheid breder dan alleen bij wethouder Grootswagers. De bijdrage van Pro3 tijdens dit spoeddebat staat hieronder weergegeven.

Het CDA trok zich terug uit de coalitie waardoor de wethouder zich genoodzaakt voelde om ontslag te nemen als wethouder. 

Kortom, zo vlak voor de begrotingsbehandeling welk begin november staat gepland komt deze bestuurscrisis op een bijzonder ongunstig moment. Half november verwacht de provincie van de gemeente een sluitende begroting voor 2020 en een sluitende meerjarenbegroting 2021-2023. Nu hoort de gemeenteraad alle energie te richten om op korte termijn de financiële crisis op te lossen.

Intussen wordt door twee informateurs, Gerard Bruijniks (huidige wethouder namens GemeenteBelangen) en Ad van Laarhoven (oud fractievoorzitter van GemeenteBelangen). hard gewerkt aan de vorming van een nieuw College. De informatieronde wordt eind september afgerond, zo is de verwachting.

Het eerste informatiegesprek van de fractie met de informateurs is achter de rug. We hebben onze belangrijkste punten voorgelegd. We kijken terug op een goed open gesprek. We hebben duidelijk kunnen maken dat wij verantwoordelijkheid willen dragen om de huidige problematiek in de gemeente zo snel mogelijk mee op te lossen.
Intussen is de vervangende wethouder voor Financiën, Jan Brekelmans, begonnen met het per fractie verzamelen van de ideeën hoe iedere fractie denkt het huidig financieel probleem op te lossen voor de komende jaren. Op basis van deze gesprekken met de fracties zullen scenario's worden voorgelegd aan de raad om hierover tot besluitvorming te komen. Verwacht wordt dat dit zal gebeuren in een openbare raadsvergadering op 1 oktober.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.