Font Size

SCREEN

Cpanel

Reactie Pro3 op rapport informateurs

 

Geachte Informateurs,

Beste collega raadsleden en beste aanwezigen,

 

In een snel tempo is de informatieronde om tot een nieuwe coalitie te komen afgesloten.

Daarvoor onze dank want we hebben snelheid en voortvarendheid nodig nu de gemeente  voor de grote opgave staat om de  financiële problemen op te lossen.

We zijn ruim 2 weken geleden gestart met het eerste gesprek met de informateurs. Het was een goed open en positief gesprek. We hebben duidelijk gemaakt dat Pro3 zeer bereid is om ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te dragen om aan en nieuw college deel te nemen. Er wordt een andere keuze gemaakt.

Er moet nu vaart gemaakt  worden en de volgende stappen moeten worden gezet.

En natuurlijk zal onze bijdrage een positieve zijn in de komende discussies. Discussies die vanuit ons verkiezingsprogramma inhoudelijk en beleidsmatig zullen worden gevoed: Sociaal, Slim en Schoon.

 De informateurs  leggen ons een tiental thema’s voor om tot een nieuwe coalitie  te komen. Nu al doen wij u de suggestie om milieu en duurzaamheid in meest brede zin aan dit rijtje toe te voegen.

We waarderen het dat u met onze partij en het CDA in gesprek wil blijven.

Wij wachten het eindresultaat van de coalitiebesprekingen af en wensen u en de deelnemende partijen daarbij veel succes toe.

 

Eindrapport hieronder te te lezen en/of te downloaden door op de weblink te klikken

Eindrapport informatieproces 23sept2019

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.