Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3: géén lastenverzwaringen voor inwoners, financieel tekort slim oplossen

Het college heeft voorstellen gedaan om het financiële tekort op te lossen. Zo wil het college voor komend jaar de OZB met 5% verhogen. Ook wordt voorgesteld om te bezuinigen op de peuteropvang, duurzaamheidsalternatieven en subsidies voor het maatschappelijk werk van ContourdeTwern. Daarnaast loopt de uitvoering van grote projecten als de Wetering en de Omgevingswet vertraging op. Pro3 kiest voor andere oplossingen. Wij voelen ons gesterkt door de resultaten van de enquête onder inwoners, die duidelijk aan hebben gegeven waar ze wel en niet op willen bezuinigen.

Geen verhoging van de OZB voor woningen 
Het college wil de OZB volgend jaar met 5% verhogen. Hierdoor houden inwoners minder geld over. De koopkracht van veel mensen is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Pro3 is geen voorstander van lastenverzwaringen voor inwoners. Daarom is Pro3 tegen het verhogen van de OZB voor woningbezitters in onze gemeente. Wel bespreekbaar is een indexering van 2,5% op niet-woningen (bijvoorbeeld vakantieparken en hotels) om extra inkomsten te genereren voor de gemeente.


Spaar de zorg en maatschappelijke voorzieningen
Pro3 heeft altijd gestreden voor goede, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg dicht bij huis. Ook de leefbaarheid in de wijken is een van onze speerpunten. Daarom kunnen wij niet instemmen met bezuinigingen in de zorg en op voorzieningen. Die zijn de afgelopen tien jaar al hard genoeg geraakt. Pro3 vindt dat inwoners recht hebben op goede zorg, een leefbare wijk en voldoende voorzieningen. Daarom willen wij niet bezuinigen op voorzieningen als de peuteropvang, de Wetering in Loon op Zand, duurzaamheidsalternatieven voor inwoners en het evenementenstimuleringsfonds.

Het tekort slim oplossen: een dagrecreatiebelasting
Pro3 wil het begrotingstekort slim oplossen. In Amsterdam wordt een dagrecreatiebelasting ingevoerd. Iedere volwassene die een dag naar een toeristische attractie gaat, betaalt die belasting. Pro3 stelt voor om een dagrecreatiebelasting van €0,50 in te voeren. Met die opbrengst kan een groot deel van de voorgenomen bezuinigingen van tafel. Voor verdere bezuinigingen moet wat Pro3 betreft gekeken worden naar het efficiënter organiseren van de gemeente en betere samenwerking in de regio.

En dan natuurlijk ook De Wetering 

Samenvattend: wat is de visie van Pro3?
● Geen verhoging van de OZB volgend jaar voor woningen, wel een jaarlijkse indexatie van 2,5% voor niet-woningen (bv. vakantieparken)
● Niet bezuinigen op de zorg en op maatschappelijke voorzieningen, zoals het welzijnswerk van ContourdeTwern, kinderopvang en duurzaamheid
● Extra inkomsten generen door de invoering van een dagrecreatiebelasting van €0,50 per volwassen bezoeker
● Slim gaan kijken naar mogelijkheden om grote gemeentelijke projecten effectiever uit te voeren, bijvoorbeeld door beter samen te werken en efficiënter te werken.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.