Font Size

SCREEN

Cpanel

Belasting dagrecreatie verhogen om begrotingstekort te verlagen

Pro3 wil meer ruimte in de begroting om de tekorten aan te pakken

Onze gemeente staat er financieel slecht voor. De tekorten zijn nog nooit zo groot geweest. Het is een grote uitdaging om het huishoudboekje weer op orde te krijgen.
De gemeente stelt voor om o.a. de afvalstoffenheffing, de toeristenbelasting en de OZB fors te verhogen. Ook worden bezuinigingen voorgesteld op peuterarrangementen, ContourdeTwern, maatschappelijk werk en andere sociale voorzieningen, zoals de WMO.

Een andere aanpak voor een meer eerlijke verdeling
De voorgestelde bezuinigingen laten zien dat vooral onze inwoners hard geraakt worden. Ondernemers die toeristenbelasting moeten afdragen worden in hun concurrentiepositie aangetast door een fors hogere aanslag.
Pro3 wil de nadruk leggen op verhoging van de inkomsten van de gemeente. Dit kan door verhoging van de belasting op dagrecreatie (vermakelijkhedenretributie). Toeristen betalen vermakelijkhedenretributie als zij de Efteling bezoeken. Voor iedere bezoeker betaalt de Efteling nu 13 cent. Pro3 wil dit bedrag verhogen met 40 cent. Een verhoging van de vermakelijkhedenretributie is toegestaan als de inkomsten ook gebruikt worden voor zaken die met dagrecreatie te maken hebben.

Extra kosten betalen uit de verhoogde vermakelijkhedenretributie
Voor het toenemend aantal dagrecreanten maakt de gemeente extra kosten. Een deel van die kosten wordt reeds betaald uit de inkomsten van de huidige vermakelijkhedenretributie. Maar er zijn meer hoge kosten zoals onderhoud toegangswegen, toeristische voorzieningen verbeteren en groenonderhoud bij toegangswegen. Ook de bereikbaarheid en de toegang tot de dorpskernen vragen voor de piektijden extra voorzieningen die geld kosten.

Wat betekent dit voor de huidige programmabegroting?
Door deze extra verhoging voor dagrecreanten voor grote toeristische trekpleisters, kunnen de daadwerkelijke kosten die voor deze trekpleisters gemaakt worden beter worden bekostigd. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de begroting om onze eigen inwoners te ontzien.

 

Weblinks voor het officiële initiatiefvoorstel en bijbehorend persbericht:

Initiatiefvoorstel Dagrecreatiebelasting.pdf

Persbericht Dagrecreatiebelasting.pdf

 


.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.