Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 stemt tegen lastenverzwaring voor de inwoners

635

Pro3 stelde voor om een heffing op dagrecreatie in te voeren. Daarmee verdelen we de kosten voor het toerisme eerlijker over alle bezoekers van onze gemeente. En het geeft de ruimte om de inwoners en ondernemers uit onze gemeente te ontzien. De coalitie koos er helaas voor om de lasten eenzijdig bij de inwoners en de ondernemers neer te leggen. Hieronder leggen we uit hoe het anders zou kunnen.

Vermakelijkhedenretributie (VMR)

Pro3 is blij dat toeristen in grote getale het mooiste attractiepark van Nederland  bezoeken. Afgelopen jaren ging het om ca. 5 miljoen toeristen. Dat er zoveel toeristen komen betekent dat de gemeente ook extra kosten moet maken.

Volgens Pro3 worden niet alle extra kosten meegenomen in het huidige tarief. Daarom Pro3 stelde voor om het tarief te verhogen van 12 cent  naar 40 cent per bezoeker. Uitgaande van 3 miljoen unieke bezoekers levert dit 1,2 miljoen euro.

Helaas voelde de coalitie niets voor dit voorstel. De wethouder zegde wel toe dat komend jaar een serieus onderzoek zal worden gedaan naar de VMR.

Toeristenbelasting sterk omhoog

Door verhoging van de toeristenbelasting wil de gemeente meer geld binnen krijgen. Recreatieondernemers zijn hier absoluut niet blij mee. De verhoging is ook fors. Voor hotels, B&B’s en recreatiebungalows gaat het tarief naar € 3,00 pppn. Om de ondernemers tegemoet te komen en de verhoging te verzachten stelde Pro3 voor de verhoging te beperken tot € 2,34. De meerderheid van de raad stemde tegen dit voorstel.

Bezuinigingen treffen de sociale sector

Voorstellen van Pro3 om bezuinigingen in de zorgsector ongedaan te maken haalden het niet.

(1) Kinderopvang wordt versoberd ten koste van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

(2) ContourdeTwern en Farent (Juvans) moeten flink inleveren. Dat betekent dat er vaker een beroep gedaan moet worden op meer ingewikkelde en dure zorg in de tweede lijn.

(3) Er is minder geld beschikbaar voor noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen in de Jeugdzorg en de Wmo.

(4) Geen geld meer voor samenlevingsinitiatieven. Inwoners worden hierdoor ontmoedigd om eigen initiatieven te ontwikkelen. Een gemiste kans voor de gemeente.

OZB en afvalstoffenheffing omhoog

Onze gemeente scoort al jaren te hoog als het gaat om de onroerende-zaak belasting, (OZB). Toch wordt de OZB volgend jaar 5% hoger. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt volgend jaar fors hoger, maar liefst 48% voor meerpersoons-huishoudens en 61% voor 1-persoonshuishoudens. Pro3 vindt niet dat woningeigenaren hoeven op te draaien voor de gaten in de begroting. Daarom stelde Pro3 voor om de OZB voor woningen niet te verhogen.

Milieu en duurzaamheid worden niet ontzien

Pro3 benadrukt het belang van duurzaamheidsinitiatieven. Een voorstel van Pro3 om hiervoor een budget aan te houden haalde het niet.  Een motie van Pro3 om mee te doen aan een regionaal energieloket om daarmee verduurzaming van woningen aan te moedigen werd afgestemd. Het belang van regionale samenwerking liep hiermee een flinke deuk op.

Conclusie

Pro3 is erg teleurgesteld over de keuzes die de coalitie maakt. Hap snap beleid om de financiële crises op te lossen gaat ten koste van onze inwoners. De zorgsector wordt hard geraakt en daarmee ook de minder draagkrachtige en kwetsbare inwoners. Pro3 heeft daarom tegen de begroting gestemd.

 

Lees  hier: Algemene beschouwingen van Pro3

Kijk terug: Begrotingsvergadering via de livestream

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.