Font Size

SCREEN

Cpanel

Geslaagde jubileumdag voor Pro3

Zaterdag 9 november vond om 10.00 uur aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel de aanbieding van de eerste van 3 lindebomen plaats. Een gift van Pro3 aan de gemeenschap ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Locoburgemeester Gerard Bruijniks nam de 10-jarige lindeboom in ontvangst, daarbij geassisteerd door de bijna 10-jarige Jessie die de boom van de eerste plons water voorzag. Buurtbewoners zorgden voor een heerlijk kopje koffie na afloop.

Lindeboom op Ferdinandbolplein

Democratische uitdaging

Het middagprogramma vond plaats in de grote zaal van De Gildenbond. Roel van Gurp, directeur Casade en 1e Kamerlid voor GroenLinks, hield een inleiding over de democratische uitdaging en leidde daarna de discussie over dit onderwerp tussen Gerben Burgmans (CDA), Jos Groenendaal (GB), Bart van Drunen (VoorLoon) en Louis Laros (Pro3) en de aanwezigen in de zaal. Het gesprek spitste zich vooral toe op de spanning die er kan zijn tussen ‘je werk doen als gekozen gemeenteraadslid’ en dat wat inwoners soms van je verlangen.  De volgende vragen/stellingen passeerden de revue:

  • Meer zeggenschap voor het volk betekent minder zeggenschap voor de volksvertegenwoordigers;
  • Hoe gaat de raad om met bedreigingen vanuit het criminele circuit?
  • Participatiedemocratie maakt kloof tussen mondige en niet-mondige inwoners alleen maar groter;
  • Een raadsakkoord is een ramp voor de democratie.

De geanimeerde, informatieve discussie is terug te zien op het volgende filmpje: 

Een serieuze discussie met af en toe een grap en een grol. Een uitspraak om mee te nemen: "Democratie is hartstikke mooi totdat iedereen zich ermee gaat bemoeien" (citaat van Gerben Burgmans).

Na de feestrede van voorzitter Jan Nawijn en een optreden van tonprater van Cees Coolen werd de middag afgesloten met een informeel samenzijn. De goed bezochte jubileumbijeenkomst werd omlijst door de muziekgroep Mundiala:

Op naar het volgende jubileum in 2029.

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.