Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 boos over nieuw budget Samen-Loont-Pas

In de laatste Duinkoerier van 2019 stonden de nieuwe spelregels voor de Samen-Loont-Pas voor 2020. De pas is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen of een uitkering. Met deze pas hoeft niemand aan de kant te blijven staan en kunnen inwoners meedoen in de samenleving. Ieder gezinslid vanaf 4 jaar mocht in 2019 jaarlijks 300 euro besteden. Gepensioneerden kregen in 2019 een extra bestedingsruimte van 350 euro.

 

Bedrag per pashouder gaat van 300 naar 180 euro!

Het College wil dat meer inwoners uit de doelgroep gebruik gaan maken van deze pas. Maar dat moet dan wel gebeuren binnen het bestaande totale budget. Daarom verlaagt het college het budget per persoon van 300 naar 180 euro. Een korting van 40%. De regeling voor gepensioneerden vervalt. Een flinke hap geld per pashouder.

Het treft onder andere onze ouderen met een klein pensioen, (jonge) werkenden met een minimuminkomen, inwoners met een uitkering, gehandicapten met een laag inkomen, etc., kortom onze meest kwetsbare inwoners.

Pro3 vindt dit een onbegrijpelijke en onacceptabele verlaging. Kosten voor een sport zoals voetbal (contributie, kleding, schoenen, etc.) kunnen hiermee niet meer betaald worden.

De doelstelling van de Samen-Loont-Pas, iedereen doet mee, wordt met deze verlaging geweld aangedaan.

Een overhaaste beslissing om het nieuwe coalitieakkoord te financieren?

De raad  kreeg op 3 december per brief te horen dat begin 2020 de aanpassingen aan de raad zullen worden voorgelegd. Maar het besluit is nu al genomen door het college. Wat voor waarde heeft een raadsvoorstel dan nog? .

De WMO adviesraad reageert “met verwondering en teleurstelling”

Over het besluit van het College is de WMO adviesraad niet geraadpleegd. Een ongevraagd advies gaat daarom naar het College. De adviesraad is geschokt door het voorstel om het bedrag per pashouder met 40% te verlagen tot 180 euro. De Adviesraad vindt niet dat je de allerarmsten “sluitpost moet laten zijn van een begrotingspost”. Bij de peiling in de zomer onder de bevolking hoe om te gaan met de gemeentelijke financiën is juist gebleken dat in overgrote meerderheid aangegeven is dat bezuinigingen in het sociale domein onwenselijk zijn. De WMO adviesraad adviseert het College om af te zien van haar besluit dat haaks staat op de wens van de bevolking en “stuitend is voor de allerarmsten in onze gemeentelijke samenleving”.

Een slecht begin van 2020 voor de minima!

Het laatste woord is aan de raad. Pro3 zal er stevig stelling tegen nemen. We zullen zien of alle goede wensen van de politieke partijen aan de bevolking ook werkelijk waarde hebben.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.