Font Size

SCREEN

Cpanel

Gemeentelijke vuurwerkshow in kernen

vuurwerkshow

Pro3 pleit voor een gemeentelijke vuurwerkshow met oud en nieuw in de kernen van onze gemeenten en het gebied daaromheen als vuurwerkvrije zone aan te wijzen.

Daarnaast roept de politieke partij het kabinet op om werk te maken van een vuurwerkverbod dat goed te handhaven is voor gemeenten. De twee ideeën komen na een jaarwisseling waarin, ook in Loon op Zand en omgeving, weer veel vuurwerkoverlast was.

Steeds meer mensen en organisaties vragen aan de politiek om een lijn te trekken over het gebruik van vuurwerk door particulieren, aldus fractieleider van Pro3 Louis Laros. ‘Met afgelopen oud en nieuw als dieptepunt in een steeds verder dalende lijn van vermaak tijdens de jaarwisseling, moet er nu gehandeld worden. Wij onderschrijven daarom de oproep aan de landelijke politiek om de regels rondom vuurwerk aan te scherpen.’

De gemeente Loon op Zand moet niet aan de zijlijn blijven toekijken. Laros: ‘We moeten waar we kunnen ook stappen zetten naar een veiligere en gezelligere jaarwisseling. Waar een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente wellicht nog te snel is en tevens moeilijk te handhaven voor politie en BOA’s, stellen we voor om alvast een kleine stap te zetten. Door het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshow in de kernen, bied je als gemeente een goed alternatief voor het zelf afsteken van vuurwerk door particulieren.’

Ook vindt Pro3 dat het gebied rondom de vuurwerkshow moet gelden als vuurwerkvrije zone, zodat mensen die kiezen voor het bezichtigen van de vuurwerkshow geen last hebben van particulier vuurwerk.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.