Font Size

SCREEN

Cpanel

Burgerzaken: Als we niets doen !!

Uitstel is onverantwoord is de uitspraak van onze burgemeester over de kwaliteit die door de afdeling burgerzaken wordt geleverd. Als de dienstverlening niet voldoet aan de eisen van het rijk, de basisadministratie niet op orde is, en wettelijke taken in gevaar komen wordt het inderdaad tijd voor actie.

Ondanks de financiële crisis wordt er weer een externe deskundige ingehuurd voor het opstellen van een plan van aanpak en zo ook worden medewerkers ingehuurd ter vervanging van langdurig zieken.
De medewerkers bij burgerzaken zijn veelvuldig ziek, hen ontbreekt het aan juridische kennis, onvoldoende beleidskracht op de afdeling om processen te sturen , allemaal parttime medewerkers wat samenwerking niet ten goede komt.
Tevens wordt er weer een functie gecreëerd om mogelijke problemen tussen klant en medewerkers te begeleiden. Dit alles bij elkaar gaat de nodige duiten kosten in een tijd dat het bij de gemeente Loon op Zand financieel toch al niet goed gaat.


Zou het niet verstandig zijn om als gemeente te gaan zoeken naar intergemeentelijke samenwerking op het gebied van burgerzaken bijvoorbeeld met Tilburg of Waalwijk onder het motto gezamenlijke kennis en kunde delen.

De vraag die we moeten stellen: zijn we als gemeente Loon op Zand niet te klein om dergelijke taken zelfstandig uit te voeren en is misschien intergemeentelijke samenwerking wel de oplossing om de klant (de burger) optimaal van dienst te zijn.
Laten we met de gezamenlijke politiek van Loon op Zand eens naar deze oplossing kijken en niet allerlei noodoplossingen bedenken om deze taken binnen de gemeente te houden terwijl de problemen zoals deze door de burgemeester geschetst zijn om snelle actie vragen.

Bekijk de livestream van de vergadering over dit onderwerp: agendapunt 11 wat begint op tijdstip: 02:00:33

(Raadslid Mieke Broeders is op dat moment de vervangende raadsvoorzitter omdat burgemeester Hanne Van Aart de portefeuillehouder is bij dit agendapunt)

Livestream raadsvergadering van 13 feb. 2020

 Het Raadsvoorstel wat uiteindelijk is goedgekeurd:

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.