Font Size

SCREEN

Cpanel

De Wetering: Van droom naar werkelijkheid?

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de ontwikkeling van de “nieuwe” Wetering. Het gaat om forse bedragen: Ruim een half miljoen per jaar en nog eens een incidenteel bedrag van een half miljoen voor sloop van de Wetering. Pro3 wil eerst meer duidelijkheid.

De voorgestelde plannen gaan over het slopen van het middendeel (tussen sporthal en Kloostergebouw) en het opnieuw opbouwen van een 2-verdiepingen gebouw. Dit middendeel is het beoogde Dorpshuis, dat geheel nieuw wordt ingericht en bedoeld is voor sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.
Het Kloostergebouw wordt aan de markt overgelaten. Een serieuze partij heeft zich aangemeld om hierin een hostel te vestigen met 30 kamers met in totaal ca. 100 bedden
De Sporthal moet opgeknapt worden en krijgt een betere aansluiting met het middendeel: het Dorpshuis.

Betaalbaarheid
De huidige crisis heeft negatieve gevolgen voor de gemeente: Minder inkomsten, meer uitgaven! Wij als raad moeten daar serieus rekening mee houden. Wij vinden het niet gepast om zoveel geld op dit moment te investeren in een nieuwe Wetering. Een lokaal gericht en meer betaalbare variant is ons doel.

Ontwerp-concepten
Bij de eerste presentatie van een nieuwe opzet voor de Wetering in 2017 zijn 4 concepten genoemd. Concepten 1 en 4 zijn niet verder onderzocht.

Concept 2 maakt van de Wetering weer dé plek voor (vereniging-)activiteiten uit het dorp. Een totale investering werd geraamd van € 4,9 miljoen.

Concept 3 is het huidige uitgangspunt in het raadsvoorstel. Een concept wat uitgaat van een totale investering van € 7 miljoen. Het Kloostergebouw wordt "vermarkt". Op dit moment wordt gedacht aan een invulling door een investeerder met een hostel

Beide concepten zijn steeds kansrijk bevonden door de projectgroep en het College.
Pro3 vindt het slim om concept 2 door te rekenen zodat er een beter beeld van de financiële mogelijkheden voor dit concept op een rijtje wordt gezet.

Draagvlak
In het eindrapport van Dromenlab® de Wetering staat de volgende aanbeveling op blz. 85:

"Laat WPG een stemronde organiseren, waarin de Loonse bevolking zijn stem uitbrengt op het plan of de plannen van hun voorkeur. Committeer je als gemeente aan de stemuitslag en faciliteer de WPG en de initiatiefnemers in het realiseren van hun plannen."

Deze aanbeveling is iets wat we graag zouden willen opvolgen.

Exploitatie en Beheer
In navolging van vele voorbeelden van zelfbeheerde dorpshuizen in Noord-Brabant is Pro3 ervan overtuigd dat ook deze wijze van beheer en exploitatie onderzocht moet worden op haalbaarheid. Een beroep op vrijwilligers met eventuele professionele ondersteuning zal de beheerkosten (€ 83.000/jr) aanzienlijk verminderen, zo is de verwachting. (Zie voor voorbeelden: dorpshuizen in eigen beheerzelfbeheer dorpshuizen)

Tot Slot
De WPG heeft uitstekend werk geleverd. De inventarisatie in de eerste fase die leidde tot het eindrapport in 2017 geeft goed inzicht in de mogelijkheden. Een bijstelling van de financiële kaders is wel noodzakelijk.

Pro3 vindt de eerste prioriteit dat er een heus eigen dorpshuis tot stand komt, gedragen door de inwoners en waar de inwoners ook graag aan mee willen werken.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.