Font Size

SCREEN

Cpanel

De Wetering: Een volgende stap

 

Op 7 mei is via digitale weg in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de Wetering. Er waren 3 inwoners en een ondernemer die hun mening over de 'Nieuwe' Wetering mondeling kenbaar maakten via een beeldverbinding.

Maandag 18 mei zal de gemeenteraad zich uitspreken over een volgende stap.
Pro3 wil een motie indienen over de ontwikkeling van de nieuwe Wetering. Pro3 vindt dat geen tijd verloren mag gaan door opnieuw te praten over het huidige voorstel. Uit de vergadering van 7 mei blijkt dat de fracties hun zorgen delen over de betaalbaarheid, het vermarkten van het Kloostergebouw en vestigen van een Hostel.

In de motie geven we het College de opdracht om in nauw overleg met de WPG tot een aangepast en betaalbaar voorstel te komen vóór 5 september a.s. met de volgende aandachtspunten:
1. Ga uit van (evt. aangepast) concept 2: Het Dorpsplein;
2. Onderzoek mogelijkheden van zelfbeheer en exploitatie;
3. Hou rekening met eigen bijdrage van inwoners en ondernemers;
4. Stel het draagvlak vast voor een aangepast voorstel.

De datum van 5 september is gekozen omdat daarmee ook het voorstel bij de begroting meegenomen kan worden. Snelheid is geboden. We hebben geen tijd te verliezen.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.