Font Size

SCREEN

Cpanel

Het eindeloze voetpad: het voetpad zonder einde.....

In 2005 lieten aanwonenden aan de Kloosterstraat weten dat er dringend een voetpad aangelegd moet worden langs de Kloosterstraat. Het heen-en-weer geloop tussen de Suikerberg aan de Baden Powell weg en het dorp was te gevaarlijk. Ook het op de weg lopen met rolkoffers, bepakt en gezakt, was niet veilig te noemen. Evenzo gold dat voor moeders en vaders met kinderwagens, rolstoelen en invalidenwagentjes.

Vanaf 2014 komt dit onderwerp regelmatig terug in de raad. De meerderheid in de raad was het er mee eens dat een voetpad noodzakelijk was. In 2015 kwam de aanleg van een voetpad / fietspad dichter bij via een amendement op de begroting van 2016-2019. Het fietspad kreeg op een of andere manier een voorkeursbehandeling. Waarom? onbekend.

Inmiddels is het fietspad een fietsstraat geworden. Het voetpad is voor de helft aangelegd, tot aan iets voorbij Manege van Loon. Helaas lukt het nog steeds niet om de andere helft aan te leggen. Deze ongelukkige situatie zorgt ervoor dat we wat betreft het voetpad nog steeds een onveilige situatie hebben voor de voetgangers.

Intussen morren de grondeigenaren die ten onrechte aangewezen worden als de grote obstakels vanwege de hoge prijs die zij voor de grond zouden vragen. Er is nauwelijks onderhandeld met de gemeente, zo begrijpen wij uit eerste hand. En dat is heel jammer omdat er zeker onderhandelingsruimte is.

In de raad van 2 juli 2020 wordt door Pro3 een motie-vreemd-aan-de-orde ingediend. "vreemd-aan-de-orde" omdat de motie niet op de agenda staat.

Met deze motie wil Pro3 nogmaals dit onderwerp onder de aandacht brengen met de oproep om het ontbrekende stuk van het voetpad zo spoedig mogelijk te realiseren. De motie staat hieronder afgebeeld.

We gaan ervan uit dat de meerderheid van de gemeenteraad de urgentie van de afronding van het voetpad met ons deelt. Het komt de veiligheid ten goede, dient het algemeen maatschappelijk belang en de toeristisch-recreatieve uitstraling.

Ook het vertrouwen in de gemeenteraad en het College wordt met de uiteindelijke totstandkoming van het voetpad versterkt als blijkt dat besluiten inderdaad worden uitgevoerd zoals afgesproken.

 In de raadsvergadering van 2 juli is de volgende gewijzigde motie na uitvoerige bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.