Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 en CDA staan voor opvang van vluchtelingenkinderen

Op de raadsvergadering van 2 juli staat een motie Vreemd aan de Orde op de agenda. Deze motie is ingediend door Pro3 en CDA en gaat over vluchtelingenkinderen in de kampen op Griekenland. In deze kampen is een normaal leven ondoenlijk en leven enkele duizenden alleenstaande kinderen in gevaar door gebrek aan gezondheidszorg, voedsel en hygiëne. Sommigen verdwijnen uit beeld en komen niet terecht op de veilige plek waar ze naar op zoek zijn sinds ze op de vlucht zijn.

Deze kinderen verdienen onze hulp. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence For Children heeft gemeenten opgeroepen om aan te sluiten bij een coalitie van gemeenten, stichtingen en BN'ers die aandacht vragen voor deze groep kinderen. In 2019 heeft de Griekse regering alle Europese landen gevraagd hulp te bieden door het opvangen van deze kinderen. 13 Landen hebben hieraan gehoor gegeven door aantallen vluchtelingenkinderen op te nemen. Nederland blijft weigeren.

Daarom hebben ondertussen meer dan 150 gemeenten het kabinet opgeroepen om van dit standpunt af te stappen en voor de kinderen die het meest gevaar lopen in de kampen in Griekenland opvang te bieden in Nederland.

Pro3 en CDA roepen op in de gemeente Loon op Zand om ook de regering hiervan te overtuigen. We vragen de regering hiervoor alle voorzieningen, zowel financieel als praktisch, te treffen en willen dat onze gemeente open staat om gastvrij en ruimhartig deze kinderen een toekomst te geven. Het aantal van 500 kinderen waar de stichtingen om vragen zal voor een gemeente als Loon op Zand praktisch betekenen dat we één a twee vluchtelingenkinderen opvangen. In onze sociale en open gemeente kunnen we dan deze kinderen de toekomst geven die ze verdienen.

Hieronder staat de motie. Vanavond komt hij in stemming en hopen we dat we ons als gemeente uitspreken als een gastvrije, sociale en open gemeente!

In de raadsvergadering van 2 juli is de motie, na hoofdelijke stemming, aangenomen met 10 stemmen voor (Pro, CDA, Voorloon) en 9 stemmen tegen (GemeenteBelangen en VVD).

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.