Efteling-plan nu nog beter voor inwoners

Kaatsheuvel – 11 Februari jongstleden is in de raadsvergadering een nieuw besluit genomen over de uitbreiding van de Efteling. Pro3 heeft uiteindelijk in kunnen stemmen met dit voorstel.

De uitbreidingsplannen van de Efteling zijn omvangrijk en complex. Daarom zijn ze al jaren onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Nadat de Raad van State afgelopen najaar al een flink aantal verbeterpunten in de plannen aangaf, heeft Pro3 al snel vragen gesteld over hoe we dit proces van verbetering ingaan.

11 Februari is uiteindelijk een verbeterd voorstel vastgesteld door de gemeenteraad van Loon op Zand. Fractievoorzitter Louis Laros: ‘Na een lange periode en een duidelijke uitspraak van de Raad van State zijn een paar belangrijke punten aangepast in het plan. Zo zijn er nog duidelijkere afspraken
over het in- en uitgaan van het verkeer in onze kernen. Ook is er beter onderbouwd hoe de stikstofuitstoot kan worden gecompenseerd en hebben we de geplande camperplaats aan de Bernsehoef weggestreept.’

Na een discussie op 4 februari en de uiteindelijke raadsvergadering op 11 februari heeft Pro3, dankzij toezeggingen van de wethouder, voor kunnen stemmen. ‘Wel moeten de inwoners nog beter worden gehoord zoals omschreven in onze motie uit 2018. De wethouder heeft toegezegd dat te doen. Deze toezegging, in combinatie met de verbeteringen in het plan zijn voor Pro3 reden om uiteindelijk positief te zijn over de voorgenomen uitbreiding van de Efteling. Hopelijk kan het grootste bedrijf in onze gemeente snel weer veilig open en is er nog meer levendigheid in onze gemeente waar te nemen! Met een positief-kritische blik zal Pro3 de ontwikkelingen rondom de Efteling blijven volgen.’

Louis Laros,
fractievoorzitter

agendapunt 12: weblink naar raadsvergadering van 11 februari