Font Size

SCREEN

Cpanel

Investeer sociaal in de toekomst van Loon op Zand

 De 200 woorden voor de lokale pers (de Duinkoerier) als opmaat voor de begrotingsbehandeling op 11 november 2010:

Fractie Pro3

Pro3 wil er alles aan doen om sociaal te blijven investeren in deze mooie gemeente. Ondanks de vele tegenwind moet juist nu alles op alles worden gezet om nieuwe kansen te creëren. En dat kan vooral met de medewerking van alle inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de bedrijven die met Loon op Zand zijn verbonden. Dat er de komende jaren minder te verdelen valt betekent voor Pro3 dat juist sterk gelet moet worden op voldoende bescherming van diegenen die het toch al niet breed hebben. Het verenigingsleven met de talloze actieve en enthousiaste vrijwilligers verdienen onze waardering, niet alleen met woorden maar ook met daden. Minder geld maakt meer creativiteit los. Door samen slimme en vernieuwende oplossingen te bedenken zal de gemeente de bezuinigingen te lijf moeten gaan. Wij vertrouwen daarbij op de maximale inzet van een effectieve ambtelijke organisatie.

 Voor Pro3 blijft een sociale, slimme en schone gemeente ook in moeilijke tijden belangrijk. Een sociaal gemeente omdat niemand aan de kant mag staan, een  slimme gemeente die vooral haar inwoners serieus neemt en een schone gemeente die duurzaam en leefbaar is. Met die uitgangspunten hebben wij vertrouwen in de toekomst.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.