Font Size

SCREEN

Cpanel

Voorontwerp bestemmingsplan N261 (zuid)

Vanaf 12 november ligt ter inzage in de gemeentewinkel op de Marktstraat 5 in Kaatsheuvel het voorontwerp bestemmingsplan N261.

Op dit voorontwerp is een schriftelijke reactie mogelijk door deze vóór 24 december 2010 te zenden aan het college van B&W te Loon op Zand.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De reacties met betrekking tot het MER worden voorgelegd aan de Cmer. Deze Commissie zal beoordelen of deze reacties leiden tot een nader advies aan de gemeenteraden van Loon op Zand en Waalwijk. De inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan worden door de beide Colleges beoordeeld. In het eindverslag dat gemaakt wordt na de inspraakperiode zal ieder College voor zijn gedeelte (noord of zuid) aangeven in hoeverre de reacties, inclusief de reacties op het MER en het advies van de Cmer in het ontwerp-bestemmingsplan verwerkt zullen worden. De raad van iedere gemeente zal zich uitspreken over de definitieve aanvaarding van het MER en vervolgens ook besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

 Meer informatie
Op woensdag 24 november 2010 om 19.30 uur is er in het NH hotel aan de Bevrijdingsweg 1 in Waalwijk een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt er verdere informatie over de plannen en procedure verstrekt. De ombouwplannen van de N261 staan verder toegelicht op www.brabant.nl/N261.

 De digitale nieuwsbrief van de provincie Noord-Brabant: hier klikken om te lezen

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.