Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 onaangenaam verrast door tekort bij accommodatiebeleid

Naar aanleiding van de informatie van het College over een structureel tekort bij het accommodatiebeleid is het volgende persbericht opgesteld.

Persbericht

Pro3 onaangenaam verrast door tekort bij accommodatiebeleid

Pro3 heeft kennis genomen van het structurele tekort van ca. 6 ton per jaar voor het accommodatiebeleid. De partij is hierdoor onaangenaam verrast omdat Pro3 ervan uitging dat de financiering hiervan reeds lang afgetimmerd was. Bij de besluitvorming voor het project Bruisend Dorpshart en de periode erna is dit structurele tekort niet naar voren gekomen. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen voor projectonderdelen van het Bruisend Dorpshart is dit zeer te betreuren.

Pro3 waardeert de inzet van het College om met de grootste spoed en maximale creativiteit dit probleem op te lossen en de ambities bij te stellen. De verschillende oplossingsrichtingen die het College op dit moment voorlegt, worden door de fractie bestudeerd. De fractie wil daarnaast ook zelf de ruimte hebben en nemen om voorstellen te doen die een oplossing kunnen bieden voor het structurele tekort.

Voor Pro3 is het belangrijk dat in dit stadium ook andere risicofactoren in beeld gebracht worden. Het gaat om risico’s die de gemeente loopt en die direct te maken hebben met de financiële onderbouwing van onderdelen van het project Bruisend Dorpshart. Dit betreft het Gemeentehuis, multifunctioneel centrum Carré en de openbare ruimte. Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeenteraad over enkele maanden weer geconfronteerd gaat worden met onverwachte financiële tegenslagen.

Pro3 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad onderzoekt hoe het komt dat een dergelijke structureel financieel tekort nu pas zichtbaar is. Een onderzoekscommissie zou raadsbreed de opdracht moeten krijgen om dit boven tafel te krijgen. De gemeentewet geeft de mogelijkheid om een dergelijk onderzoek door de raad te laten uitvoeren.

Pro3 gaat er vanuit dat het totale project Bruisend Dorpshart gerealiseerd gaat worden binnen de afgesproken financiële kaders. Het moet betaalbaar blijven. Zo niet, dan zullen de ambities nog verder bijgesteld moeten worden. Pro3 blijft gaan voor een mooi en bruisend dorpscentrum in Kaatsheuvel, maar dan wel één die betaalbaar en op maat is.

(vrijdag 25 februari 2011, 16.00hr)

Zie hier het persbericht van de Gemeente met de verschillende oplossingsrichtingen: persbericht Gemeente

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.