Font Size

SCREEN

Cpanel

Kerntakendiscussie - een quickscan

een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven

Staat de gemeenteraad van Loon op Zand met de aangekondigde kerntakendiscussie voor de vraag;  ‘Is er nog vertrouwen in de vooruitgang?  Het idee dat wetenschappelijke progressie en technologische innovatie tot een politiek, cultureel of moreel betere maatschappij zal leiden.’ Of staan we met de kerntakendiscussie alleen maar aan de vooravond van gemeentelijk ‘consuminderen’?

Om deze discussie wat op gang te helpen hierbij een eenvoudige Quick-scan van de huidige situatie van de gemeente Loon op Zand.

  • De droom:

Ook over twintig jaar moeten de inwoners van Loon op Zand kunnen leven in een fijne woonomgeving, een gemeente waar het ook prettig werken en recreëren is.

  • De pijlers:

Bij het realiseren van deze droom kunnen we grofweg uitgaan van de volgende twee te onderscheiden pijlers:

  1. De cultuurhistorische ligging in een mooie landschappelijke omgeving, met aan de oostkant de Loonse Duinen, de zuidkant landgoed Huis ter Heide en aan de westkant een prachtig slagenlandschap ontstaan door turfwinning.
  2. De van oudsher gemoedelijke instelling van de bewoners. Soepel en gastvrij. Agenda’s kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de omstandigheden. Maar zeker ook het gegeven, dat men zonder afspraak bij elkaar achterom kan binnenlopen.

Voor de hier wonende niet Brabanders zal deze houding mogelijk een bron van ergernis zijn. Toeristen echter verbazen en genieten van deze manier van met elkaar omgaan, evenals ook wij dat doen als we elders op vakantie zijn en met de lokale bevolking daar in contact komen.

  • Sterke punten:

Vanwege de historie en de hierboven genoemde pijlers, spreekt het bijna als vanzelf, dat ook voor de toekomst recreatie en toerisme een belangrijke economische sector en bron van werkgelegenheid zal zijn voor de inwoners van Loon op Zand. Toeristische activiteiten mogen echter nooit verworden tot een overlast voor de burgers, zodat de begrippen fijne woonomgeving en prettig werken en recreëren weer in gevaar komen. De Efteling is een heel belangrijke, directe en indirecte, werkverschaffer. Het Blauwe Meer moet in dat kader echter veel meer kunnen betekenen in en voor onze gemeente. Nieuwkomer zou kunnen zijn het ‘Reptielenhuis de Oliemolen’. Die wil graag vanuit Tilburg naar Kaatsheuvel verhuizen. Om dit te kunnen realiseren zal het gemeentebestuur zich daarvoor heel actief moeten inzetten, want Tilburg wil het reptielenhuis graag ergens op hun grondgebied houden. Een andere belangrijke toeristisch/economische sector is de zogenaamde ‘Keukenboulevard’. Hier ontbreekt nog een uitgebreide ‘Kookwinkel’ met cursusmogelijkheden al of niet met verblijfsmogelijkheden. In het landelijk gebied is plaats voor meer zogenaamde ommetjes rond de dorpen, zoals bijvoorbeeld het ‘Sint Anna padje’ in De Moer. Dat zijn tevens ideale mogelijkheden voor boeren die omschakelen naar verbrede landbouw om hun streekproducten aan te bieden. Immers aan zo een ommetje is het voor de toerist interessant dat er wat te eten te drinken en te kopen is. Natuurlijk is er in een hoogwaardige recreatieve/toeristische gemeente ook een belangrijke plaats voor gevarieerde horeca.

  • Aandacht en ontwikkelpunten.

Een aantal aandachtspunten die zouden kunnen worden ontwikkeld om de droom voor de inwoners van Loon op Zand ook daadwerkelijk waar te maken. Dit lijstje heeft niet de pretentie om volledig te zijn en zal daarom later, door andere mensen met goede ideeën, zeker nog worden aangevuld:

-          Om een hoogwaardige toeristische gemeente te kunnen zijn en blijven, zal het gemeentebestuur stimuleren, dat onze jeugd, als zijnde aankomende  werknemers en ondernemers, in de gemeente loon op Zand zelf een gespecialiseerde opleiding voor de toeristische dienstverlening kunnen volgen.

-          Wegen, pleinen en plantsoenen dienen de uitstraling te hebben, alsof het gehele dorp een natuurpark is. Leuk voor de inwoners van onze gemeente, maar zeker ook het visitekaartje voor de hoogwaardige toeristische gemeente die Loon op Zand wil zijn.

-          Bedrijven en dienstverleners zullen worden uitgenodigd om hun bedrijfsvoering in dat kader ook zo in te richten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zal zijn oog voor het milieu en duurzaamheid. Om dat te stimuleren dient er een certificeringsprogramma te worden opgezet. Bedrijven die aan die certificering voldoen, mogen in hun reclameuitingen deze extra specialiteit waarover zij beschikken dan ook uitdragen.

-          Bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen worden getoetst of zij een aanvulling zijn of een bijdrage willen of kunnen leveren aan de hoogwaardige recreatieve toeristische sector van Loon op Zand.

  • Hoe dit alles te financieren?

De kerntakendiscussie heeft tot doel om de spankracht van de gemeente beheersbaar te houden voor de toekomst. Daarvoor kunnen ambitieuze taken die de gemeente nu heeft simpelweg worden geschrapt. In plaats daarvan kan ook het bewerkstelligen van een andere mentaliteit worden nagestreefd: De mentaliteit als ‘consumenten’: we betalen er voor en dan willen wij het ook  direct en van die kwaliteit ook zo hebben. Of we gaan toe naar de mentaliteit van de ‘verantwoordelijke burger, die samen met anderen verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn samenleving. In dat laatste geval is de vraag aan de orde ‘wie moet taken die belangrijk worden gevonden gaan uitvoeren?'. En: 'wie moet taken die de gemeentelijke overheid moet blijven uitvoeren mee gaan betalen?'. In de recreatieve toeristische sector gaan jaarlijks vele miljoenen om aan geld. Logisch toch dat die sector mee betaalt aan zaken waar ze zelf het meest profijt van hebben.

De Moer, 14 maart 2011

Cees van de Ven

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.