Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 schoorvoetend akkoord met bestemmingsplan Kloosterstraat

  1. bereikbaarheid door redvoeruigen (m.n. brandweer). Nog steeds is niet duidelijk of grote brandweerwagens de bocht in de nieuwe weg kunnen maken. Het college zegt van wel, een groep bewoners zegt van niet. Beiden gebruiken info van brandweer.
  2. Parkeerplaatsen. Gevreesd wordt voor een tekort aan parkeerplaatsen op de Kloosterstraat, m.n. bij de fysiotherapeut en gezondheidscentrum. College denkt dat het er genoeg zijn, omwonenden denken van niet. College zal in ieder geval te zijner tijd kijken naar invaliden parkeer-plaatsen;
  3. ontsluiting van het project via Kloosterstraat of Andromeda. Omwonenden pleiten voor ontsluiting via de Kloosterstraat, het College kiest voor ontsluiting aan de Andromeda-zijde. Ontsluiting via de Kloosterstraat zou afbreuk doen aan de lintbebouwing. Gezien het feit dat dat op meerdere plaatsen al gebeurt en ook gepland is bij het nieuwe project bebouwing Noordzijde Kasteelweide, lijkt dit een onheus argument.
  4. Meer algemeen: burgers voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen. Een manier van doen die te kenmerken is als Ouderwetse politiek. (Ook in de Nieuwe politiek zal de burger overigens niet altijd gelijk krijgen).

PRO3 heeft schoorvoetend ingestemd, met een stemverklaring. College krijgt het voordeel van de twijfel, maar moet in de toekomst echt serieuzer proberen samen met burgers op te trekken.

Esther van der Donk, Kaatsheuvel, 3 oktober 2011

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.