Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 9 februari 2012: Winkelhart Kaatsheuvel

Winkelhart KaatsheuvelNa jaren van praten-verkennen-overleg, ligt er uiteindelijk een definitieve visie over de inrichting van het centrumgebied van Kaatsheuvel, (vroeger als "kernwinkelgebied" aangeduid). Deze ontwikkelingsvisie, geeft in hoofdlijnen aan op welke wijze het winkelgebied ingericht zou moeten worden in de komende 10 tot 15 jaar.

Namens de ondernemers benadrukte inspreker Geert van Kempen dat de visie gedragen werd door alle betrokken partijen. "Partijen zijn het er over eens dat gelet op de omvang en betekenis van de kern van Kaatsheuvel diezelfde kern in essentie via de lijnen van één enkele visie moet worden ontwikkeld. Het plan voor het Bruisend Dorpshart moet derhalve in samenhang met een visie op het winkelhart worden opgezet."

Door PRO3 worden de volgende accenten ingebracht:

 Het winkelhart moet duurzaam, aantrekkelijk en financieel verantwoord ontwikkeld worden.

  • Leg de klemtoon op het toeristisch-recreatieve karakter van deze gemeente.
  • Hou rekening met de 10 hoofdtrends in het rapport van het hoofdbedrijfsschap detailhandel ("Re-structure") over de detailhandel t/m 2020
  • Betrek het Bruisend Dorpshart bij het winkelhart en andersom. Zorg dat horeca niet alleen tot het Bruisend Dorpshart wordt beperkt
  • Onderzoek nut en noodzaak van het heffen van parkeergelden (kosten/baten).

Pro3 heeft ingestemd met een motie van Lijst Loon op Zand waarin het College uitdrukkelijk gevraagd wordt de raad te blijven informeren over de inhoud van de haalbaarheidsstudie die uitgevoerd gaat worden. Ook benadrukt de motie dat de uitvoering van de visie de gemeente geen extra geld mag kosten (budgetneutraal) en de verbinding met het Bruisend Dorpshart hierin meegenomen wordt. Als de haalbaarheidsstudie is uitgevoerd zal eerst een Go/NoGo besluit genomen moeten worden voordat vervolgstappen gezet kunnen worden.

Pro3 is akkoord gegaan met het vaststellen van de ontwikkelingsvisie en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 40.000,= voor het haalbaarheidsonderzoek. De kosten (€ 365.000,=) die de afgelopen jaren al zijn geïnvesteerd in de plannen worden afgeboekt.

Het uiteindelijke besluit en de motie werden gesteund door GemeenteBelangen, PRO3 en Lijst Loon op Zand. VVD en CDA stemden tegen.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.