Font Size

SCREEN

Cpanel

Statiegeld en statiegeldalliantie (motie Pro3)

Blikjes, flesjes troep in de openbare ruimte waar we al jaren mee te maken hebben. Het wordt steeds erger helaas. 

Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten. Ook in onze gemeente constateren wij bij onze halfjaarlijkse zwerfafval ruimacties grote hoeveelheden zwerfafval bestaande uit plastic flessen en blikjes. Niet alleen bij sportaccommodaties, maar ook veel in de bermen langs de wegen en fietspaden én (vooral bij) rotondes.
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd.

Onderzoek in opdracht van de regering van onderzoek- en adviesbureau CE Delft laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van PET-flessen en blikjes met 70 tot 90% zal verminderen. Zo zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en de zee!

Er is nu een maatschappelijk initiatief ontstaan, de statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux, die de overheid wil oproepen om ‘structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes’.

Elke organisatie kan zich aansluiten bij deze alliantie. Steeds meer gemeenten doen dat.
Met een motie willen wij bewerkstelligen dat ook onze gemeente zich bij deze alliantie aansluit.

De motie brengen we in voor de raadsvergadering van 8 maart a.s.. Het staat nog niet op de agenda en wordt daarom ook benoemd als "een motie vreemd aan de orde". Bij de vaststelling van de agenda bepaalt de raad of deze motie op de agenda van die dag geplaatst mag worden.

Deze motie luidt als volgt:

 Afgelopen week konden we nog een indringende rapportage zien op "eenvandaag" over het effect van (versplinterde) blik en glas in de weide. Dit onderstreept nog eens nadrukkelijk hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk statiegeld in te voeren. Als gemeente kunnen we ons aansluiten bij deze steeds groter wordende alliantie.

Update: de motie is unaniem aangenomen en de gemeente Loon op Zand heeft zich bij de Statiegeldalliantie aangesloten.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.